Promotivni spotovi “Građani imaju pravo znati”

Promotivne video spotove ‘Građani imaju pravo znati’ izradila je za Povjerenika za informiranje udruga Blank_filmski inkubator. Svrha spotova je građanima […]

Ostale projektne aktivnosti

Uz potporu Britanskog veleposlanstva u provedbi su projekti Povjerenika: izrada web stranice i promotivnih materijala izrada baze podataka o tijelima […]