Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Najava 2. tematskog webinara: Proaktivna objava informacija, 28. ožujka 2017. u 14:00h
U utorak, 28. ožujka 2017., u 14:00 sati održat će se drugi tematski webinar za tijela javne vlasti, odnosno službenike […]
Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora
Europska unija donijela je Direktivu o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, s kojom države članice trebaju […]
Sastanak europskih povjerenika za informiranje, Berlin, 22-24. veljače 2017.
U Berlinu je 22-24. veljače 2017. u organizaciji njemačkog Saveznog povjerenika za zaštitu osobnih podataka i pristup informacijama, održan drugi […]
Obilježavanje Međunarodnog dana otvorenih podataka: Okrugli stol o otvorenim podacima, Zagreb, 3.3.2017.
U okviru obilježavanja Dana otvorenih podataka (OpenDataDay Hrvatska), 3. ožujka 2017. godine, u prostorijama Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, […]
Najava 1. tematskog webinara: Postupanje sa zahtjevima za pristup informacijama, 28. veljače 2017. u 14:00h
U utorak, 28. veljače 2017., u 14:00 sati održat će se prvi tematski webinar za tijela javne vlasti, odnosno službenike […]
Znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu „Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?“, Zagreb, 16. veljače 2017.
U četvrtak, 16. veljače 2017., održan je znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu na temu  „Građani, javna uprava, lokalna samouprava: […]
Plan edukacija Povjerenika za informiranje u 2017. godini
U okviru promicanja prava na pristup informacijama Povjerenik za informiranje održava redovite edukacije u suradnji s Državnom školom za javnu […]
Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava donijelo presudu u slučaju ‘Mađarski helsinški odbor protiv Mađarske’ o kršenju članka 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Mađarski helsinški odbor, nevladina organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, za potrebe istraživanja učinkovitosti instituta obrane okrivljenika po službenoj […]
Grad Rijeka predstavio dva nova portala: Otvoreni podaci i E-usluga
25. siječnja 2017., Rijeka – U sklopu predstavljanja beta verzije redizajniranog gradskog portala www.rijeka.hr, prikazana su i dva nova portala […]
Edukacija “Mediji u akciji: Pristup informacijama za novinare”, Zagreb, 16.2.2017.
Povjerenik za informiranje i Hrvatsko novinarsko društvo pozivaju Vas na EDUKACIJU ‘MEDIJI U AKCIJI: PRISTUP INFORMACIJAMA ZA NOVINARE’koja će se […]

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…