EU institucije pozvale na usvajanje preporuka Europskog ombudsmana za povećanje transparentnosti „tripartitnih razgovora“

Predstavljeni rezultati istraživanja Instituta za javne financije: Transparentnost proračuna lokalnih jedinica, Zagreb, 5. srpnja 2016.

Objavljen Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem “Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka”

Tribina „OTVORENI PODACI: Transparentnost i tržište za novu generaciju“, Osijek, 9. lipnja 2016.

Edukacije o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima, Zagreb, 7. lipnja 2016.

Tribina „OTVORENI PODACI: Jedinice lokalne vlasti – objavljivanje i ponovno korištenje podataka javnog sektora“, Rijeka, 2. lipnja 2016.

2. hrvatski forum o upravljanju Internetom (CRO-IGF 2016.), Opatija, 1. lipnja 2016.

Godišnja konferencija NISPAcee 2016, Zagreb, 19.-21. svibnja 2016.

Tribina “Jedinstveno digitalno tržište – Europska dimenzija prioriteta objave podataka i natječaja za otvorene podatke u Republici Hrvatskoj”, Zagreb, 17. svibnja

Radionica ELRC-a: Pravni okvir za ponovnu uporabu informacija javnog sektora, Zagreb, 21. travnja 2016.

Pregled stanja u području pravosuđa u EU 2016

Održana edukacija o pravu na pristup informacijama u Koprivnici, 8. travnja 2016.

Održana edukacija „Pravo na pristup informacijama za službenike za informiranje u jedinicama lokalne samouprave“, Zagreb, 5. travnja 2016.

Predavanje na radionici o istraživačkom novinarstvu, FPZG, 2. travnja 2016.

Indeks gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) za 2016. – Hrvatska 24. od 28 država EU-a

Priručnik za službenike za informiranje

Povjerenik za informiranje, uz potporu Britanskog veleposlanstva, priprema Priručnik za službenike za informiranje koji u tijelima javne vlasti rješavaju zahtjeve […]

Baza znanja

S ciljem unapređenja zaštite prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i promicanja transparentnosti i podizanja svijesti javnosti […]