Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Ažuriran popis tijela mjesne samouprave

Nakon završetka prvog dijela prve faze projekta osiguravanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama u mjesnoj samoupravi, Povjerenica za informiranje prikupila je dodatne podatke o mjesnim odborima u dijelu općina, koji su objedinjeni u ažuriranom Popisu mjesnih odbora.

Ukupan broj jedinica mjesne samouprave u općinama iznosi 1859, a u prosjeku, općine u Republici Hrvatskoj imaju 4,3 mjesna odbora. 50,78% jedinica mjesne samouprave imaju internetski stranicu samostalno ili kao podstranicu na internetskoj stranici općine, a 30,93% jedinica mjesne samouprave imaju e-mail adrese za komunikaciju. Više statističkih podataka dostupno je na poveznici u prilogu.

Popis mjesnih odbora, gradskih četvrti i kotareva u gradovima te Popis mjesnih odbora u općinama  objavljeni su na stranicama Povjerenika za informiranje (http://www.pristupinfo.hr/category/brzi-pristup/popis) i mogu se preuzeti u strojno čitljivom formatu (.XLS), kao zasebne baze otvorenih podataka.

U nadolazećem razdoblju bit će izrađene i objavljene Smjernice o postupanju mjesne samouprave u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) kako bi se osigurala primjena Zakona u navedenim tijelima te osiguralo podnošenje izvješća 2019. godine.

Napominjemo da je promjene postojećih podataka o mjesnoj samoupravi ili nove informacija (internetskih stranica, e-mail adresa, brojeva telefona itd.) potrebno dostaviti Povjerenici za informiranje, na e-mail adresu ppi@pristupinfo.hr.

Popis mjesnih odbora, gradskih četvrti i kotareva u gradovima

Popis mjesnih odbora u općinama

Statistički podaci

 

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]