Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Mediji i pristup informacijama

Mediji mogu ostvariti pravo na pristup informacijama putem Zakona o medijima ili Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakonom o medijima uređeno je ustavom zajamčeno pravo novinara na informaciju sadržano u članku 38., stavak 3. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10, pročišćeni tekst). Sukladno članku 6. Zakona o medijima čelnik tijela ili glasnogovornik dužan je u primjerenom roku dati novinarima zatražene informacije, te odgovara za točnost danih informacija. Tijela su dužna davati točne, potpune i pravovremene informacije o pitanjima iz svog djelokruga.

Zakonom o pravu na pristup informacijama jamči se pravo na pristup informacijama svakoj fizičkoj i pravnoj osobi, pri čemu se primjenjuju rokovi i procedura propisana Zakonom.

U suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom održavaju se kratke edukacije o ostvarivanju prava na pristup informacija novinara.

Povjerenik za informiranje objavljuje i  Newsletter za medije, u kojima donosi rezime odluka i mišljenja s područja zaštite ovog Ustavom i zakonom zajamčenog prava,  kako bi promicao pravo na pristup informacijama i korištenje otvorenih podataka u novinarstvu, posebno onom istraživačke prirode.

Medijske newsletter-e možete pronaći ovdje, u rubrici “Newsletteri”.

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…   

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]