Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Popis tijela javne vlasti

Povjerenik vodi registar službenika za informiranje.

Tijela javne vlasti su dužna imenovati službenika za informiranje te obavijestiti o imenovanju Povjerenika za informiranje. Također, tijela javne vlasti su dužna na internetskoj stranici objaviti kontakt podatke i ime službenika za informiranje te način ostvarivanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija.

Uslijed potrebe da se na jednom mjestu nađu podaci o tijelima javne vlasti koji su obveznici Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) kao i registar službenika za informiranje kojeg Povjerenik za informiranje vodi sukladno odredbi članka 13. navedenog Zakona, Povjerenica za informiranje objavljuje popis tijela javne vlasti.

Popis tijela javne vlasti izrađen je uz financijsku potporu Britanskog veleposlanstva, a temeljem prikupljanja i povezivanja podataka iz različitih baza te dostavljenih odluka o službenicima za informiranje, a temeljem izrađene Metodologije prikupljanja i klasificiranja podataka za izradu registra tijela javne vlasti.

Popis sadrži nazive i adrese tijela javne vlasti, kao i njihove Internet stranice i kontakt, kao i podatke o službenicima za informiranje. Popis je instruktivan te ne isključuje postojanje drugih tijela javne vlasti kao obveznika prava na pristup informacijama te omogućava redovitu promjenu podataka.

Tijela javne vlasti u popisu su kategorizirana prema osnivaču, pravnom statusu i djelatnosti. Opis klasifikacije nalazi se ovdje.

Popis se obnavlja kontinuirano, u stvarnom je vremenu i sadrži ažurirane podatke za oko 6000 tijela javne vlasti.

Pozivamo tijela javne vlasti da Povjerenici za informiranje dostave odluku o imenovanju službenika za informiranje te eventualne zahtjeve za ispravkama i dopunama podataka putem elektroničke pošte ppi@pristupinfo.hr 

Napominjemo kako ispravke i dopune možete unijeti i sami koristeći korisničke podatke koji su Vam dostavljeni u svrhu dostave izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ulaz u aplikaciju moguć je na glavnoj Internet stranici Povjerenika za informiranje odnosno klikom na poveznicu: http://izvjesca.pristupinfo.hr

Ukoliko određena tijela koja se ne nalaze na popisu smatraju da su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama molimo da obavijest zajedno s pripadajućim podacima prema kolonama u tablici dostave Povjerenici za informiranje putem elektroničke pošte ppi@pristupinfo.hr

Popisu tijela javne vlasti pristupate na sljedećoj poveznici: http://tjv.pristupinfo.hr

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…   

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]