Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Praćenje provedbe Zakona

Procjena i samoprocjena usklađenosti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, uz potporu Britanskog veleposlanstva proveo je projekt „Procjena i samoprocjena provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama: razvoj metodologije i pilot primjena 2014-2015.“ U provedbi projekta sudjelovao je prvim škotski povjerenik za informiranje, g. Kevin Dunion.

Analitička izvješća

Povjerenik za informiranje redovito provodi praćenje primjene pojedinih odredbi Zakona, osobito proaktivne objave informacija na Internet stranicama (članak 10), provedbu savjetovanja s javnošću (članak 11) te javnost sjednica (čanak 12) tijela javne vlasti.

Podnošenje predstavki

Svatko može podnijeti Povjereniku predstavku na rad tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Radi se o slučajevima kada građanin uoči da tijelo javne vlasti nepravilno primjenjuje ili uopće ne primjenjuje neku odredbu zakona (npr. pogrešno naplaćuje materijalne troškove, ne objavljuje određene dokumente ili informacije na svojoj Internet stranici, nije imenovalo službenika za informiranje, umjesto da ustupi zahtjev za pristup ili ponovnu uporabu informacija nadležnom tijelu ili službeniku pogrešno upućuje građanina da to sam učini, i dr.)

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…   

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]