Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Europska unija donijela je Direktivu o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, s kojom države članice trebaju uskladiti svoja nacionalna zakonodavstva do 23. rujna 2018. Naime, razvoj digitalnog društva omogućava korisnicima nove načine pristupanja informacijama i uslugama, čiji se pružatelji (tijela javne vlasti) sve više pouzdaju u internet, kako bi proizveli, prikupili i pružili širok spektar informacija i usluga koje su ključne za javnost. U kontekstu ove Direktive pristupačnost bi se trebala shvaćati kao načela i tehnike koje treba poštovati pri dizajnu, izradi, održavanju i ažuriranju internetskih stranica i mobilnih aplikacija, kako bi ih se učinilo pristupačnijima korisnicima, a osobito osobama s invaliditetom.

Četiri su načela pristupačnosti:

  1. mogućnost percepcije – informacije i sastavni dijelovi korisničkog sučelja moraju biti predstavljeni korisnicima tako da ih mogu percipirati;
  2. operabilnost – sastavnim dijelovima korisničkog sučelja i navigacije mora se moći upravljati;
  3. razumljivost – informacije i način rada korisničkog sučelja moraju biti razumljivi;
  4. stabilnost – sadržaji moraju biti dovoljno stabilni da ih može pouzdano tumačiti širok raspon korisničkih agenata, uključujući pomoćne tehnologije.

Pravo osoba s invaliditetom i starijih osoba na sudjelovanje i integraciju u društveni i kulturni život Unije neraskidivo je povezano s pružanjem pristupačnih audiovizualnih medijskih usluga. Međutim, izrada pristupačnih internetskih stranica i mobilnih aplikacija rezultira boljim iskustvom za sve korisnike, ne samo osobe s invaliditetom. Jednostavne promjene koje internetske stranice čine prilagođenijima korisniku (user-friendly), poput omogućavanja slušanja teksta kad osvjetljenje nije optimalno ili pak čitanja titlova kada je zvuk nečujan, donose prednosti građanima koji bi imali koristi od šireg pristupa uslugama javnog sektora putem internetskih stranica i mobilnih aplikacija te bi primali usluge i informacije koje bi im pomogle u svakodnevnom životu i uživanju njihovih prava diljem Unije, posebno prava na slobodno kretanje i boravak na području Unije, na slobodu poslovnog nastana i na slobodu pružanja usluga.

 

Objavljeno: 23.3.2017.

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]