Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Dokumenti i publikacije

U svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, izrađeni su i edukativno-promotivni materijali. U pokušaju da se građanima, udrugama i medijima približi zakonodavni okvir i modeli njegova učinkovitog korištenja, kao i sam kontekst prava na pristup informacijama, Povjerenik je pripremio publikaciju:

Tijekom trogodišnjeg praćenja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama postalo je evidentno kako je slaba javna svijest o postojanju i nedovoljnom korištenju prava na pristup informacijama od strane građana, udruga i medija jedan od uzorka radi kojih zakonski okvir ostaje nedovoljno iskorišten, što posljedično utječe na izostanak značajnijeg napretka u transparentnosti javne vlasti općenito.

Ujedno, publikacija

uz edukacije koje Povjerenik redovito provodi, značajno doprinosi uklanjanju šutnje uprave, ubrzanju postupka i dostupnosti informacija, kao i standardizaciji primjene Zakona, pružajući službenicima za informiranje orijentir u svakodnevnom radu.

Kao doprinos standardizaciji u primjeni zakonske obveze provedbe savjetovanja s javnošću na lokalnoj razini, Povjerenik za informiranje pripremio je Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne regionalne samouprave:

GONG-ove smjernice za proaktivnu objavu podataka za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave „Otvorena vlast i povjerenje građana“ izrađene su u suradnji s Povjerenikom za informiranje, a namijenjene su lokalnim i područnim (regionalnim) jedinicama, kako bi im se olakšala primjena načela dobrog upravljanja koja se odnose na transparentnost njihova rada te načina uključivanja lokalne zajednice u postupke donošenja odluka i provedbe lokalnih javnih politika:

 

Analitička izvješća o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama:

  • Broj 1/2016 – Objava informacija o unutarnjem ustrojstvu i planova savjetovanja središnjih tijela državne uprave (.doc/.pdf)
  • Broj 2/2016 – Transparentnost i otvorenost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Krapinsko-zagorska županija (.doc/.pdf)
  • Broj 3/2016 – Objavljivanje godišnjih izvješća o poslovanju trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne samouprave (.doc/.pdf)
  • Broj 4/2016 – Transparentnost pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj (.doc/.pdf)
  • Broj 1/2015 – Otvorenost tijela državne uprave, agencija i drugih tijela i pravnih osoba: provedba savjetovanja s javnošću o podzakonskim propisima (.doc/.pdf)
  • Broj 2/2015 – Transparentnost trgovačkih društva u većinskom državnom vlasništvu (.doc/.pdf)
  • Broj 3/2015 – Transparentnost i otvorenost komora (.doc/.pdf)

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…   

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]