Vi ste ovdje:--Instrument kvalitete: Upitnik za samoprocjenu
Instrument kvalitete: Upitnik za samoprocjenu2018-10-21T04:28:31+00:00

Instrument kvalitete: Upitnik za samoprocjenu

Procjena i samoprocjena usklađenosti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, uz potporu Britanskog veleposlanstva proveo je projekt „Procjena i samoprocjena provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama: razvoj metodologije i pilot primjena 2014-2015.“ U provedbi projekta sudjelovao je prvim škotski povjerenik za informiranje, g. Kevin Dunion.

Svrha projekta bila je izrada  metodološkog instrumenta za procjenu i samoprocjenu provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: Zakon), čime bi se  osigurala  kvalitetnija provedba inspekcijskog nadzora i veći stupanj zaštite prava na pristup informacijama. Temeljni rezultat projekta je izrada instrumenta – upitnika za ocjenu kvalitete provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama te izrada obrasca akcijskog plana za povećanje transparentnosti i otvorenosti.

Metodološki instrument izrađen u okviru projekta obuhvaća upitnik  služi za evaluaciju postupka rješavanja zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te ispunjavanje obaveza proaktivne objave, savjetovanja s javnošću i osiguravanja javnosti sjednica tijela, odnosno njegove usklađenosti za Zakonom (v. prilog 2). Upitnik je prilagođen dvjema svrhama – on je instrument inspekcijskog nadzora te instrument za upravljanje kvalitetomUpitnik kao instrument inspekcijskog nadzora ima svrhu olakšati Povjereniku za informiranje provedbu nadzornih mehanizama te poslužiti kao sredstvo za ocjenu usklađenosti sa Zakonom i utvrđivanje aktivnosti koje tijela javne vlasti trebaju provesti za poboljšanje stanja. Upitnik se šalje tijelima javne vlasti zajedno s najavom provedbe inspekcijskog nadzora radi prethodnog prikupljanja podataka o usklađenosti postupanja tijela javne vlasti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. Upitnik kao sredstvo za upravljanje kvalitetom služi tijelima javne vlasti da samostalno izvrše ocjenu usklađenosti svog postupanja sa Zakonom (samoprocjenu) te da razviju plan aktivnosti radi poboljšanja svog rada u području osiguravanja pristupa informacija, ili samostalno ili uz našu pomoć, neovisno ili prilikom provedbe inspekcijskog nadzora.

Projekt se odvijao u pet faza. U prvoj fazi, u listopadu 2014. godine, izrađena je prva verzija  upitnika i projektnog obrazloženja. U drugoj fazi projekta, u studenom 2014. godine, provedeno je testiranje prve verzije upitnika u suradnji s  tijelima javne vlasti koja su dobrovoljno pristala na testiranje, te koja su pokazala iskustvo i kvalitetu u dosadašnjoj provedbi zakonskih odredbi. U pilot testiranju sudjelovali su Ministarstvo uprave, Ministarstvo turizma, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Varaždinska županija, a njihove povratne informacije i sugestije su značajno doprinijele daljnjem razvoju upitnika. U trećoj fazi projekta, u prosincu 2014. godine, izrađena je predfinalna verzija upitnika, zajedno sa smjernicama za primjenu, da bi u četvrtoj fazi projekta, u veljači 2015. godine, bila održana radionica  procjene i samoprocjene na odabranom krugu tijela javne vlasti. Na radionicu je pozvano 30 tijela javne vlasti  kod kojih je uočena potreba unaprjeđenja usklađenosti postupanja sa zakonskim odredbama. Radionici se odazvalo 20 tijela, a dostavljeno je 10 popunjenih upitnika, koje je Povjerenik za informiranje poslao tijelima prije održavanja radionice. U petoj fazi projekta upitnik je usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15), koji je stupio na snagu 9. kolovoza 2015. godine te je izrađen je obrazac za izradu akcijskog plana. Započelo je korištenje upitnika u provedbi inspekcijskog nadzora.

U prilogu se nalazi Obrazloženje projekta s dodatnim informacijama o samom upitniku, njegovoj ulozi i svrsi, upitnik te obrazac akcijskog plana. Priloženi upitnik za inspekcijski nadzor će djelatnici Ureda povjerenice za informiranje poslati tijelima javne vlasti kod kojih je uočena potreba za provedbom inspekcijskog nadzora. Ostala tijela javne vlasti pozivaju se da ispune upitnik za samoprocjenu usklađenosti postupanja sa Zakonom, čime se identificiraju mogući nedostaci i problemi, te, kroz izradu akcijskog plana, osiguraju uklanjanje nepravilnosti.

MAPA WEBA
« studeni 2018 » loading...
P U S Č P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2