Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Vijesti i zanimljivosti

Edukacije o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima, Zagreb, 7. lipnja 2016.

Povjerenica za informiranje je u suradnji s Ministarstvom uprave u Državnoj školi za javnu upravu održala prvu u nizu besplatnih edukacija novog ciklusa predavanja i radionica „Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci“, namijenjenu službenicima za informiranje koji u svakodnevnom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama, službenicima zaduženima za održavanje baza podataka i registara te onima zaduženima za pripremu i objavu podataka na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti (npr. informatičari, programeri, osobe zadužene za web sadržaje), i to u resorima kulture, socijalne politike, branitelja, znanosti, obrazovanja i sporta.

Na edukaciju su bila pozvana resorna ministarstva (Ministarstvo kulture, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo branitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta), kao i resorne agencije, komore, ustanove i sl. Tako su bila pozvana sljedeća tijela javne vlasti iz područja kulture: Agencija za elektroničke medije, Hrvatski audiovizualni centar, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski državni arhiv; iz područja socijalne i braniteljske politike: Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Hrvatska psihološka komora, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, Hrvatska komora socijalnih radnika, Zaklada “Hrvatska za djecu”, Zaklada “Kultura nova”, Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zaklada policijske solidarnosti, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom; iz područja znanosti, obrazovanja i sporta: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, Hrvatska zaklada za znanost, Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska zaklada za znanost i Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Od navedenih, pozivu su se odazvali samo Ministarstvo socijalne politike i mladih, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatski državni arhiv, Hrvatska komora socijalnih radnika, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, a ukupno je na edukaciji sudjelovalo 22 polaznika, uključujući i neka druga zainteresirana tijela javne vlasti, poput Grada Varaždina i drugih jedinica lokalne samouprave, škola i drugih ustanova i sl.

Na edukaciji, podijeljenoj na 4 cjeline, predstavljena je europska i nacionalna regulativa ponovne uporabe informacija javnog sektora te strateški dokumenti Hrvatskog sabora i Vlade RH koji kao aktivnosti predviđaju i otvaranje podataka, te objašnjena obilježja otvorenih podataka, s naglaskom na pojmove, definicije i obveze propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama, uključujući pojašnjavanje licenci i formata otvorenih podataka; zatim je prikazan postupak pružanja informacija za ponovnu uporabu na zahtjev korisnika, kao i žalbeni postupak; a kao posebna tema obrađen je Portal otvorenih podataka data.gov.hr. Polaznicima su ujedno predstavljene baze podataka, registri, upisnici, očevidnici, popisi i evidencije koje su tijela javne vlasti u ciljanim područjima dužna voditi sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te je kroz radionicu u kojoj su sudionici bili podijeljeni u tri skupine razmotreno koje od njih bi trebale biti otvorene kao i koje od njih su već javno dostupne, ali ne u strojno čitljivom formatu (poput upisnika arhiva, knjižnica, muzeja, ustanova socijalne skrbi, znanstvenih organizacija, registra obiteljskih medijatora, profesionalnih sportskih klubova).

Eudkacije su održali: mr.sc. Dubravka Bevandić, dipl.iur., voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama u Uredu povjerenice za informiranje, Zoran Luša, viši IT savjetnik u Ministarstvu uprave i Daniel Herak, inspektor-savjetnik u Uredu povjerenice za informiranje.

 

Ovim putem vas obavještavamo da je sljedeća edukacija predviđena za 20. rujna 2016. te će biti namijenjena tijelima javne vlasti s područja zdravstva, zapošljavanja, rada i radnih odnosa, te da će tijela biti pravovremeno pozvana prijaviti se  putem internetske stranice Državne škole za javnu upravu. Nakon toga slijede edukacije prema resorima 11. listopada, 08. studenoga i 13. prosinca 2016.

Napominjemo da se za 2017. godinu planiraju se edukacije za županije, gradove i  općine uz prezentaciju primjera dobre prakse i portala otvorenih podataka koje su pokrenuli ili će u međuvremenu pokrenuti pojedini gradovi. Pokrenut je portal Grada Zagreba – http://data.zagreb.hr/, a uskoro se očekuje pokretanje portala Rijeke, Varaždina, Križevaca te Velike Gorice.

 

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]