Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Vijesti i zanimljivosti

Indeks gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) za 2016. – Hrvatska 24. od 28 država EU-a

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta (tzv. DSM strategija), usvojena prošle godine od strane Europske komisije, predvidjela je mjere za poticanje bržeg i efikasnijeg stvaranja društva znanja baziranog na suvremenim digitalnim tehnologijama, razmjeni informacija te suvremenoj zaštiti društveno važnih interesa, kao što su osobni podaci, privatnost građana, intelektualno vlasništvo i zaštita potrošača. Obuhvatila je ključne elemente koje bi temeljem regulativnih, analitičkih i poticajnih instrumenata trebali omogućiti stvaranje poticajnog okruženja, uklanjanje barijera te harmonizaciju unutar EU-a. Uspješnost provedbe navedene Strategije na nacionalnom nivou te napredak država članica u brojnim područjima digitalizacije gospodarstva i društva u cjelini Komisija mjeri Indeksom gospodarske i društvene digitalizacije, odnosno DESI indeksom (Digital Economy and Society Index), predstavljenim u veljači ove godine.

DESI indeks, pokazatelj gospodarske i društvene digitalizacije, izračunava se kao ponderirani prosjek 5 glavnih DESI kategorija: povezivost (25%), ljudski kapital (25%), korištenje Interneta (15%), integracija digitalnih tehnologija (20%) i javne digitalne usluge (15%). DESI 2016. za Hrvatsku iznosi 0.42, čime se Hrvatska smjestila na 24. mjesto od 28 zemalja članica EU-a, isto kao i 2015., kada je DESI za Hrvatsku iznosio 0.38. Iako to znači da je RH zabilježila najveći rast vrijednosti Indeksa od svih zemalja članica (s godišnjim rastom od 0.04), što nas svrstava u grupu zemalja koje se ubrzano približavaju EU prosjeku (zajedno sa Španjolskom, Italijom, Latvijom, Rumunjskom i Slovenijom), ostaje činjenica da se nismo pomakli ni za jedno mjesto u odnosu na prošlu godinu. RH, kako pokazuje ovaj indeks, najviše zaostaje u kategoriji „povezivost“, što se uglavnom odnosi na pokrivenost širokopojasnim Internetom, gustoću fiksnih i mobilnih priključaka u odnosu na broj stanovnika, cijene takvog Interneta prema paritetu kupovne moći itd. Konkretno, zaostajemo u području služenja Internetom (66% Hrvata redovito se služi Internetom, u odnosu na prosjek EU-a od 76%); samo 2,8% fiksnih internetskih pretplata ima brzu vezu (u EU-u 3%), a fiksne širokopojasne veze u Hrvatskoj vrlo su skupe. S druge strane, pozitivno je što se internetskom prodajom u RH bavi 19% malih i srednjih poduzetnika, što je iznad prosjeka EU-a (16%), a u prekograničnu internetsku prodaju uključeno je njih 8,9% (prosjek EU-a je 7,5%).

Prikazani rezultati upućuju na činjenicu da RH treba poduzeti niz važnih koraka potrebnih za unaprjeđenje i razvoj digitalnih kompetencija, daljnju informatizaciju javne uprave i razvoj digitalnih usluga, kao i izgradnju pristupnih mreža u područjima gdje operatori trenutno nemaju ekonomskog interesa ulagati te rast količine širokopojasnog pristupa kao jednog od glavnih generatora rasta gospodarstva. Ujedno pokazuju da je razvoj strateške politike više povezanih sektora na ovom području nužan, budući da parcijalne mjere neće imati željeni učinak. Naime, za ostvarenje napretka u provedbi cjelokupne DSM strategije potrebno je jačati institucionalne kapacitete, kao i osigurati strateško digitalno promišljanje, što bi osiguralo jačanje pozicije Hrvatske prema DESI indeksu. Također, navedenu Strategiju trebalo bi usmjeriti ka boljem iskorištavanju javnih informacija u korist gospodarstva, kako kroz jačanje transparentnosti i e-javnih usluga, tako i kroz ponovnu uporabu informacija i otvorene podatke, koji imaju veliki potencijal za iskorištavanje u gospodarskom i negospodarskom (npr. znanstvenom) smislu.

Više o DESI indeksu:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]