Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Javno savjetovanje o revidiranju Direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Europska komisija je 19. rujna 2017. pokrenula postupak internetskog savjetovanja s javnošću, koje za cilj ima preispitivanje Direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (PSI Direktiva). Komisija time ispunjava obvezu redovitog preispitivanja PSI Direktive (sukladno članku 13.) te promiče ciljeve Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta u području podatkovnog gospodarstva, što je predviđeno u Komunikaciji o preispitivanju provedbe Strategije na sredini provedbenog razdoblja (svibanj 2017.)

Istovremeno, Komisija priprema inicijativu o dostupnosti i ponovnoj uporabi informacija tijela javne vlasti i podataka financiranih javnim sredstvima te dodatno istražuje temu podataka u privatnom posjedu, koji su od javnog interesa.

Naime, Direktiva 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora temeljni je element europske strategije za omogućavanje pristupa podacima tijela javne vlasti zbog njihove uporabe u gospodarstvu, kao i zbog ostvarenja određenih društvenih ciljeva. Revidirana Direktivom 2013/37/EU u srpnju 2013., ona potiče države članice da stave na raspolaganje za ponovnu uporabu što je moguće više materijala u posjedu tijela javnog sektora, s ciljem poticanja transparentnosti, inovacija utemeljenih na podacima i poštenog tržišnog natjecanja. Predmetna PSI Direktiva transponirana je u hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, u kolovozu 2015. (NN 85/15).

Pitanja u ovom internetskom savjetovanju obuhvaćaju ocjenu provedbe postojeće Direktive te moguće probleme, ciljeve i mogućnosti za budućnost, a uobličena su u internetski upitnik te će Vaši odgovori, komentari, stajališta i drugi eventualni dokumenti koje možete učitati i poslati uz upitnik, po završetku savjetovanja biti analizirani i  uvršteni u izvješće o provedenom savjetovanju.

 U savjetovanje se možete uključiti do 12. prosinca 2017., na poveznici:

odnosno više informacija možete pronaći na poveznici

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]