Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Konferencija “Dijalogom do transparentnog upravljanja prirodnim resursima”, Opatija, 4-6.10.2017.

Povjerenica za informiranje dr.sc. Anamarija Musa sudjelovala je na Konferenciji ‘Dijalogom do transparentnog upravljanja prirodnim resursima’ koja se od 4. do 6. listopada 2017. u Opatiji, u  okviru IPA Projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima (Local Partnership for Transparent Management of Natural Resources’ kojega provodi udrgua za zaštitu okoliša i prirode Eko Pan, u partnerstvu s udrugama Zelena akcija iz Zagreba i Žmergo iz Opatije. Suradnici na projektu su lokalne i područne jedinice te akademska zajednica:  Karlovačka županija, gradovi Karlovac, Kastav, Opatija i Samobor, općine Lovran i Matulji, te Pravni fakultet u Rijeci i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.

Trodnevna konferencija okupila je suradnike na projektu te druge sudionike iz civilnog društva, akademske zajednice, lokalnih jedinica te predstavnika državnih tijela iz područja zaštite okoliša i prirode kako bi zajednički raspravili problematiku upravljanja prirodnim resursima, primjene pravnog okvira u području zaštite okoliša i prirode, osobito u dijelu kojim se osigurava transparentnost upravljanja prirodnim resursima i participacija javnosti, te prezentirali i razmijenili iskustva iz prakse iz perspektive civilnog društva te javnog i privatnog sektora.

U izlaganju ‘Zelene informacije u praksi Povjerenika za informiranje’ povjerenica za informiranje istaknula je važnost dostupnosti informacija o okolišu i sudjelovanja javnosti u odlučivanju po pitanjima okoliša. ‘Informacije o okolišu od iznimnog su značenja jer su neposredno vezane uz zdravlje ljudi, održivi razvoj te kvalitetu života sadašnjih i budućih generacija. Kao što to predviđa međunarodni i domaći pravni okvir, informacije o okolišu trebaju biti dostupne javnosti, a procesi odlučivanja moraju se otvoriti građanima kako bi bili aktivni sudionici u kreiranju okolišnih politika, ali i u odlučivanju o pitanjima od neposredne važnosti za njihov život u lokalnoj zajednici’, istaknula je povjerenica. Prezentirajući rad institucije u predmetima koji se odnose na tzv. zelene informacije, povjrenica je naglasila da su u razdoblju 2014-2016. Informacije  o okolišu bile predmet između 3 i 5% žalbenih postupaka, ali je u tim predmetima češća situacija tzv. šutnje uprave (75% u odnosu na opći udio od 60-66%), što znači da su tijela javne vlasti čak i više sklona oglušiti se o zahtjev za pristup ‘zelenim’ informacijama, nego što je to slučaj u ostalim situacijama. Ujedno, žalbe po pitanju ‘zelenih’ informacija predominantno podnose udruge, za razliku od ostalih žalbi gdje su žalitelji uglavnom građani. ‘Uloga udruga u području informiranja javnosti i uključivanja javnosti u pitanjima zaštite okoliša od iznimne je važnosti jer one sa svojim specifičnim znanjima, vještinama i resursima imaju veći kapacitet potaknuti tijela javne vlasti da objavljuju informacije i omoguće sudjelovanje javnosti, ali i iskorištavati otvorene podatke o okolišu koji se sve češće objavljuju. Također je ključno da udruge na odgovarajući način javnosti prezentiraju ‘zelene’ informacije i educiraju građane kako se uključiti u procese odlučivanja vezano uz zaštitu okoliša te kako tražiti (i dobiti) ‘zelene’ informacije’, naglasila je povjerenica za informiranje.

Više o konferenciji i projektu možete pronaći ovdje, a program konferencije preuzmite ovdje.

 

 

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]