Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Vijesti i zanimljivosti

Konferencija “Proaktivna objava informacija lokalnih i regionalnih vlasti – prilike i izazovi”, Zagreb, Hrvatski sabor, 8.12.2015.

Udruga GONG je uz podršku Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija održala konferenciju na kojoj su javno predstavljene smjernice za proaktivnu objavu podataka za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave „Otvorena vlast i povjerenje građana“, izrađene u suradnji s Povjerenicom za informiranje, dr.sc. Anamarijom Musa. Smjernice su razvijene u okviru projekta „Guidelines for proactive publishing of data and documents“ kojeg je podržao Konrad-Adenauer-Stiftung Rule of Law Program South East Europe (KAS RLSPEE).

Smjernice, namijenjene lokalnim i područnim (regionalnim) jedinicama, nude objedinjene upute o ispunjavanju obveza propisanih Zakonom o pravu na pristup informacijama te savjete o uređenju strukture i sadržaja službenih internetskih stranica. Ključni dio publikacije sadrži detaljne upute o provedbi zakonskih obveza o proaktivnoj objavi (čl.10.), savjetovanju s javnošću (čl.11.) i javnosti rada (čl.12.), a također su istaknuti primjeri dobre prakse te objašnjenje uvrštavanja pojedinih indikatora u LOTUS istraživanje, a koji nose bodove za transparentnost i otvorenost.

U prvom dijelu konferencije Povjerenica za informiranje naglasila je kako bez transparentnosti ne možemo očekivati odgovornu vlast, ostvarivanje prava ni učinkovitu borbu protiv korupcije, a dodala je i kako je koncept po kojem se do informacija dolazi samo podnošenjem zahtjeva stvar prošlosti. Naime, zahtjevi za pristup informacijama danas su samo pomoćno sredstvo ako lokalne vlasti ne rade svoj posao kako bi trebale, odnosno ne objavljuju podatke na internetskim stranicama. Stoga je danas primarni način komuniciranja putem Interneta, što traži redovitu i ažurnu objavu informacija koje će građanima biti dostupne u svakom trenutku. Povjerenica je istaknula kako je internetska stranica tijela javne vlasti odgovor na permanentni zahtjev građana prema upravi, stoga ove Smjernice služe kao svojevrstan orijentir za općine, gradove i županije za objavu informacija.

Uslijedio je okrugli stol, koji je za cilj imao predstaviti trenutnu dobru praksu lokalnih i regionalnih jedinica u području proaktivne objave informacije te razmotriti izazove koji stoje pred daljnjim povećanjem razine otvorenosti i transparentnosti u redovnom radu jedinica. Tom prilikom Povjerenica za informiranje osvrnula se na ponovnu uporabu informacija i otvorene podatke, teme koje nisu obrađene u Smjernicama, kao i na razvoj koncepta digitalnih gradova s pametnim tehnologijama (tzv. smart cities), a sve u svrhu zadobivanja povjerenja građana te poticanja kompetitivnosti.

U drugom dijelu konferencije detaljno je predstavljen sadržaj Smjernica, a lokalni i regionalni službenici, namještenici i dužnosnici imali priliku dobiti odgovore na pitanja koja se tiču proaktivne objave podataka na službenim internetskim stranicama.

 

slika

Vezane vijesti:

http://www.gong.hr/hr/dobra-vladavina/pristup-informacijama/objava-smjernica-za-proaktivnu-objavu-podataka-za-/

http://hrvzz.hr/novosti/hrvatska_zajednica_zupanija/otvorenost_podataka_i_transparentnost_preduvjeti_su_odgovorne_vlasti-3521/

http://www.udruga-gradova.hr/predstavljene-smjernice-za-proaktivnu-objavu-podataka-za-jedinice-lokalne-i-podrucne-regionalne-samouprave/

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]