Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Linkovi

Hrvatski sabor
http://www.sabor.hr/

Agencija za zaštitu osobnih podataka
http://www.azop.hr/

Vlada Republike Hrvatske i Uredi Vlade
http://www.vlada.hr/hr/adresar_i_linkovi/vlada_rh_i_uredi_vlade_rh

Ministarstva
http://www.vlada.hr/hr/adresar_i_linkovi/ministarstva

Državni uredi
http://www.vlada.hr/hr/adresar_i_linkovi/drzavni_uredi

Državne upravne organizacije
http://www.vlada.hr/hr/adresar_i_linkovi/drzavne_upravne_organizacije

Uredi državne uprave
http://www.vlada.hr/hr/adresar_i_linkovi/uredi_drzavne_uprave

Županije
http://www.vlada.hr/hr/adresar_i_linkovi/zupanije

Gradovi
http://www.vlada.hr/hr/adresar_i_linkovi/gradovi

Općine
http://www.vlada.hr/hr/adresar_i_linkovi/opcine

Pravosudne institucije
http://www.vlada.hr/hr/adresar_i_linkovi/pravosudne_institucije

Pučki pravobranitelj
http://www.ombudsman.hr/

Pravobranitelj/ica za djecu
http://www.dijete.hr/

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova
http://www.prs.hr/

Pravobranitelj/ica za osobe s invaliditetom
http://www.posi.hr/

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured
http://www.digured.hr/

Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost
http://www.uvns.hr/

Hrvatski državni arhiv
http://www.arhiv.hr

Ustanove iz sustava znanosti
http://pregledi.mzos.hr/Ustanove_Z.aspx

Ustanove iz sustava visokog obrazovanja
http://pregledi.mzos.hr/ustanove_VU.aspx

Škole
http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3138

Dječji vrtići
http://www.mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=Vrtici

EU institucije i fondovi
http://www.vlada.hr/hr/adresar_i_linkovi/eu_institucije_i_fondovi

Vijeće Europe
http://www.coe.int/

Europska komisija
http://ec.europa.eu/

Europski sud za ljudska prava
http://www.echr.coe.int/

Gong
http://www.gong.hr/

Transparency International
http://transparency.hr/

Hrvatski helsinški odbor
http://www.hho.hr/

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…   

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]