Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Međunarodna znanstvena konferencija “Informacije i podaci: Pogled u budućnost”, Opatija, 6-7.10.2017.

Povjerenica za informiranje dr.sc. Anamarija Musa sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji ‘Informacije i podaci: pogled u budućnost’ koja je održana 6. i 7. listopada 2017. u Opatiji. Riječ je o petoj po međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Petar Šarčević koju organizira Hrvatska udruga za poredbeno pravo i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci koja je ove godine posvećena pitanjima zašite povjerljivih informacija, poslovnih tajni i osobnih podataka u kontekstu tehnološkog napretka te gospodarskog i društvenog razvitka, a u svjetlu novih propisa i sudske prakse Europske unije.

Uvodno predavanje kao i prva sesija Konferencije u fokusu su imale upravo pitanja pristupa javnim informacijama te pitanja pojedinih ograničenja pristupa. Tako je, između ostalih, uvodničar g. Marc Jaeger, predsjednik Općeg suda Europske unije govorio na temu ‘Uloga Općeg suda EU-a u primjeni Uredbe 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima’ naglašavajući probleme primjene Uredbe, njezine revizije kao i utjecaja sudskog postupka na dostupnost informacija. G. Erik Kerševan, sudac Vrhovnog suda Republike Slovenije govorio je na temu ‘Poslovne tajne kao informacije od javnog interesa u slovenskoj sudskoj praksi: Sukob temeljnih prava i vrijednosti?’ ističući problematiku dostupnosti informacija trgovačkih društava koja su obveznici primjene Zakona o dostupnosti javnih informacija u Sloveniji i posljedično kompleksnih pravnih pitanja koja se odnose na pristup informacijama zaštićenih poslovnom tajnom.

Povjerenica za informiranje dr.sc.  Anamarija Musa u svom izlaganju ‘Pristup informacijama i poslovna tajna u Hrvatskoj: Tko dobiva?’ predstavila je europski i hrvatski pravni okvir u odnosu na poslovne tajne te prikazala praksu Povjerenika za informiranje u žalbenim predmetima po zahtjevima za pristup informacijama koje su prvostupanjska tijela označila ili proglasila poslovnom tajnom. Poslovna tajna jedan je od najčešćih razloga za uskratu pristupa informacijama u Republici Hrvatskoj, ali rezultati žalbenih postupaka, a zatim i upravnog spora pokazuju da se upravo iz tog razloga pristup informacijama najčešće neopravdano uskraćuje, ili zbog nedostatka pravne osnove ili uslijed neadekvatne provedbe testa razmjernosti i javnog interesa.  ‘Kada govorimo o poslovnoj tajni’, naglasila je Povjerenica, ‘potrebno je razlikovati tri slučaja: radi li se o poslovnoj tajni samog tijela javne vlasti, gdje se u pravilu takav slučaj može odnositi samo na trgovačka društva u većinskom javnom vlasništvu; radi li se o poslovnoj tajni trećih osoba koja je u posjedu tijela javne vlasti, a pribavljena u sklopu postupanja po nadležnosti tijela; ili se radi o poslovnoj tajni iz ugovornih odnosa tijela javne vlasti sa privatnopravnim subjektima.’ Povjerenica je također istaknula da pitanje poslovnih tajni u javnom sektoru postaje sve važnije, osobito uslijed privatizacije i outsourcinga javnih usluga te je ukazala na nedavno usvojenu Rezoluciju povjerenika za informiranje iz Manchestera 2017. (http://www.pristupinfo.hr/medunarodna-konferencija-povjerenika-za-informiranje-i-rezolucija-manchester-20-21-rujna-2017/)

Više o konferenciji možete pronaći ovdje.

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]