Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

NAJAVA: Edukacija Prevencija i suzbijanje korupcije u Državnoj školi za javnu upravu, Zagreb, 13. prosinca 2017.

U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Državnom školom za javnu upravu, Povjerenica za informiranje sudjeluje u provedbi antikorupcijskog modula, kroz radionicu „Prevencija i suzbijanje korupcije“, koja će se održati u srijedu, 13. prosinca 2017., od 09:00 do 16:00 sati.

Svrha radionice je unaprjeđenje znanja o korupciji, a polaznici će se imati priliku upoznati s uzrocima, načinima sprječavanja te štetnim društvenim posljedicama korupcije kroz opći pregled antikorupcijskog sustava. Glavni ciljevi radionice odnose se na unaprjeđivanje znanja o hrvatskom antikorupcijskom sustavu uz pregled ključnih tijela i dokumenata te upoznavanje sa specifičnim područjima i glavnim provedbenim mehanizmima antikorupcijske politike.

Ciljnu skupinu predstavljaju službenici čija su radna mjesta vezane uz specifična područja antikorupcijske politike (pristup informacijama, pitanja etike i integriteta u javnoj upravi, upravljanje sukobom interesa, kazneni progon korupcije itd.), ali i službenici koji su sudjelovali u izradi, provedbi ili nadzoru antikorupcijskih dokumenata u RH. 

Pozivamo Vas da se prijavite na predmetnu radionicu putem stranica Državne škole za javnu upravu www.dsju.hr.

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]