Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu „Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?“, Zagreb, 16. veljače 2017.

U četvrtak, 16. veljače 2017., održan je znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu na temu  „Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?“. Suurednica skupa bila je povjerenica za informiranje doc.dr.sc. Anamarija Musa, zajedno s prof.dr.sc. Ivanom Koprićem, predsjednikom Instituta i profesorom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te doc.dr.sc. Teom Giljevićem, također s Pravnog fakulteta. Skup je uz predsjednika Instituta za javnu upravu, prof.dr.sc. Ivana Koprića, pozdravio i potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić.

Naglasci savjetovanja, kao i publikacije u kojoj su objavljeni radovi prezentirani na skupu, odnosili su se na pitanja transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti, osobito javne uprave i lokalne samouprave, putem ostvarivanja prava na pristup informacijama, proaktivne objave informacija na internetskim stranicama te provedbe savjetovanja s javnošću, kao i na pitanja zaštite prava građana, komuniciranja tijela javne vlasti s građanima, elektroničke uprave, demokratskih procesa i dr.

Prikazani podaci pokazali su da transparentnost i otvorenost vlasti još nisu dosegle zadovoljavajuću razinu u Republici Hrvatskoj, a problem je osobito uočljiv na lokalnoj razini. Povjerenica za informiranje dr.sc. Anamarija Musa je naglasila da u uvjetima velikog nepovjerenja građana u institucije, što dokazuju i statistike prema kojima manje od četvrtine građana EU-a vjeruje nacionalnim parlamentima i vladama, nastavljanje rada na povećanju transparentnosti institucija te otvaranju prema građanima predstavljaju jedini način da se građani uvjere u učinkovitost i kvalitetu institucija koje rade za njih i u njihovo ime. Ujedno, vraćanju povjerenja mogu poslužiti primjeri dobre prakse  o kojima se slabo govori, od izuzetno transparentnih institucija pa do različitih instrumenata participacije, kao što su participativno budžetiranje ili osobito kvalitetna savjetovanja s javnošću. Povjerenica je također istaknula, prezentirajući rad izrađen s prof.dr.sc. Nevenom Vrčekom i doc.dr.sc. Markom Jurićem, važnu ulogu informacijsko-komunikacijske tehnologije i razvoj e-uprave u ostvarivanja transparentnosti i odgovornosti, kao i efikasnosti te učinkovitosti javne uprave.

Tijekom skupa istaknut je i problem fiskalne transparentnosti u području javnih financija, osobito u općinama, ali i u dijelu gradova, koji ne objavljuju sve potrebne proračunske dokumente, o čemu su posebno govorile dr.sc. Katarina Ott i dr.sc. Mihaela Bronić s Instituta za javne financije. O slabom uključivanju građana u savjetovanja s javnošću, kao i problemu prihvaćanja primjedbi govorili su dr.sc. Igor Vidačak, dugogodišnji ravnatelj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske te Petra Đurman, s Pravnog fakulteta. Primjere dobre prakse u ostvarivanju transparentnosti i otvorenosti rada agencija prikazao je dr.sc. Nikola Popović iz HAKOM-a. Komuniciranje i informiranje građana od strane javne vlasti kroz javne informacijske kampanje i strateško komuniciranje doc.dr.sc. Marijana Grbeša istaknula je kao ključan mehanizam jačanja efikasnosti i demokratskih procesa, ali koje se ne odvija na odgovarajući način. Marko Ignjatović (Libusoft Cicom) pokazao je primjere uspostave kvalitetnog upravljanja imovinom lokalnih jedinica, koja uključuje uspostavu  registara imovine koje bi trebalo objavljivati u otvorenom formatu, kao otvorene podatke koji služe svim građanima. Prof.dr.sc. Josip Kregar i prof.dr.sc. Gordana Marčetić s Pravnog fakulteta istakli su važnost otvorene vlasti za funkcioniranje demokratskih procesa i odgovornost vlasti, a osobito uspostavu nadzornih tijela, u koje spada i Povjerenik za informiranje kao tijelo koje štiti i nadzire ostvarivanje prava na pristup informacijama te transparentnost i otvorenost vlasti. Prof.dr.sc. Ivan Koprić, u radu izrađenom zajedno s prof.dr.sc. Polonom Kovač te doc.dr.sc. Bosiljkom Britvić Vetma,  istaknuo je važnost jačanja instrumenata zaštite prava građana koje se osobito razvija posljednjih desetljeća, kako putem kvalitetnije regulacije upravnog postupka i upravnog spora,  sve do izrade europskog upravnoprocesnog zakona, tako i uspostavom neovisnih specijaliziranih tijela, od ombudsmana do povjerenika za informiranje. I ostali izlagači su u pojedinim izlaganjima osobito naglašavali važnost transparentnosti i otvorenosti vlasti, kao i zaštitu prava građana, a u svrhu uspostave povjerenja, ostvarivanja suradnje i pružanja potpore.

Skup je okupio stotinjak sudionika, najvećim dijelom praktičara zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i regionalnoj samoupravi, ali i članova akademske zajednice, studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu itd.

Svi sudionici znanstveno-stručnog skupa dobili su primjerak knjige „Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora“, kao i dodatne stručne materijale i priručnike za usavršavanje Instituta za javnu upravu.

 

Objavljeno: 17.2.2017.

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]