Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Objavljen prijedlog za reviziju Direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

25. travnja 2018. – Europska komisija predložila je skup mjera za poboljšanje dostupnosti podataka u EU-u kao nastavak prijašnjih inicijativa za poticanje slobodnog protoka podataka na jedinstvenom digitalnom tržištu. Dio navedenog paketa mjera koje za cilj imaju olakšavanje stvaranja zajedničkog podatkovnog prostora u EU-u je i prijedlog za reviziju Direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (PSI Direktiva), koja predstavlja temeljni element europske strategije za omogućavanje pristupa podacima tijela javne vlasti zbog njihove uporabe u gospodarstvu, kao i zbog ostvarenja određenih društvenih ciljeva. Direktiva potiče države članice da stave na raspolaganje za ponovnu uporabu što je moguće više podataka u posjedu tijela javnog sektora, s ciljem poticanja transparentnosti i inovacija utemeljenih na podacima.

Prijedlog za reviziju Direktive rezultat je opsežnog procesa savjetovanja s javnošću, kojeg je Komisija provela od rujna do prosinca 2017. sukladno obvezi iz članka 13. Direktive koji nalaže redovito preispitivanje, a nakon provedene procjene učinaka, prijedlog je dobio i pozitivno mišljenje Odbora za nadzor regulative.

Nastojeći prevladati izazove i prepreke u iskorištavanju potencijala ponovne uporabe informacija javnog sektora, u prijedlogu se posebno ističe sljedeće:

  • Izrada politike otvorenih podataka obveza je svih država članica EU-a, kao i definiranje ključnih skupova podataka koji trebaju biti javno dostupni i objavljeni u obliku otvorenih podataka u svim državama članicama EU-a;
  • Potrebno je potaknuti ponovnu uporabu podataka javnih poduzeća u sektorima prometa i pružanja komunalnih usluga, kao i olakšati ponovnu uporabu istraživačkih podataka (istraživanja financirana javnim sredstvima);
  • Potrebno je ograničiti iznimke temeljem kojih je tijelima javne vlasti omogućeno da ponovnu uporabu svojih podataka naplaćuju po cijeni višoj od graničnih troškova (zbog opasnosti ograničenja pristupa putem dodjeljivanja isključivih prava i na druge načine);
  • Važno je uložiti dodatne napore u poticanje prijenosa dinamičkih podataka preko sučelja za programiranje aplikacija (API-ja), odnosno, pred tijela javne vlasti postavlja se zahtjev za tehničkim rješenjima koja pružaju pristup podacima u stvarnom vremenu.

Komisija je prijedlog usvojila te se isti u okviru procedure raspravlja s Europskim parlamentom i Vijećem EU-a.

Vezana vijest:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-revision-public-sector-information-psi-directive

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]