Vi ste ovdje:--Objavljena analitička praćenja provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave u pet županija

Objavljena analitička praćenja provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave u pet županija

[:hr]

U svrhu praćenja usklađenosti postupanja tijela javne vlasti na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave s obvezama propisanima Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Povjerenica za informiranje je, kao neovisno tijelo nadležno za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, provela analitičko praćenje provedbe Zakona u dijelu koji se odnosi na obvezu proaktivne objave informacija (članak 10.), provedbe savjetovanja s javnošću (članak 11.) i osiguravanja javnosti rada (članak 12.).

Naime, budući da JLP(R)S predstavljaju specifičnu skupinu tijela javne vlasti, čije djelovanje ima svakodnevni utjecaj na građane i pravne osobe, Povjerenica za informiranje provela je projekt praćenja transparentnosti i otvorenosti JLP(R)S po određenim županijama (županija te općina i gradova na području županije, uz određen broj županijskih i/ili gradskih/općinskih javnih ustanova i trgovačkih društava), uz koje, po objavi svakog analitičkog praćenja, predstavlja rezultate provedenog praćenja i identificira preporuke za poboljšanje transparentnosti i otvorenosti, na krojenim edukacijama o pravu na pristup informacijama za razinu lokalne i područne (regionalne) samouprave, a kako bi se identificiralo ključne nedostatke u ostvarivanju transparentnosti i otvorenosti, usmjerilo tijela na kvalitetniju provedbu Zakona te omogućilo identifikaciju dobre prakse na lokalnoj razini.

Projekt praćenja provedbe Zakona na lokalnoj razini u 2017. obuhvatio je pet županija i njihove jedinice lokalne samouprave te određene pravne osobe županije i lokalnih jedinica s područja županije. Praćenjem je ukupno obuhvaćeno preko 120 tijela javne vlasti, odnosno 100 JLP(R)S i 22 pravne osobe, a provedeno je u razdoblju lipanj-rujan 2017. Odabrane su sljedeće županije: Šibensko-kninska (25 tijela javne vlasti), Požeško-slavonska (17 tijela), Sisačko-moslavačka (25 tijela), Zadarska (40 tijela) i Ličko-senjska (15 tijela). Rezultati praćenja ukazali su na niz područja u kojima je potrebno poboljšati postojeće stanje, stoga je Povjerenica izradila preporuke koje se odnose na poboljšanje u provedbi zakonskih obveza proaktivne objave informacija na internetskim stranicama, provedbe savjetovanja s javnošću i osiguravanja javnosti rada.

Analitička izvješća dostupna su na poveznici http://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/, u kategoriji ‘Studije’, pod brojevima 2.1-2.5/2017., uključujući i usporedbu rezultata navedenih pet županija.

[:]

2018-01-05T10:13:36+00:00 5 siječanj 2018|
MAPA WEBA
« studeni 2018 » loading...
P U S Č P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2