Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme kod Povjerenika za informiranje, Zagreb, 17.08.2017.

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 138/15. i  61/17.), Povjerenik za informiranje raspisuje

 

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

u Službi za opće poslove, na radno mjesto viši stručni referent  1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, do njenog povratka na rad.

 Opis poslova i podaci o plaći:

Viši stručni referent- podaci o plaći: koeficijent 0,970

Opis poslova radnog mjesta viši stručni referent  u Službi za opće poslove:

 • prima, pregledava i razvrstava poštu, vodi propisane službene evidencije o žalbama, predstavkama i ostalim zaprimljenim podnescima, aktima,  računima te ugovorima;
 • administrativno-tehnički obrađuje pismena i spise, vodi rokovnik predmeta i pismohrane;
 • obavlja poslove za potrebe Povjerenika u vezi sa strankama; prima poruke za Povjerenika;
 • organizira rad u vezi primanja stranaka;
 • vodi evidenciju stranaka;
 • radi preslike i umnožavanje materijala te osigurava nabavu uredskog materijala;
 • sudjeluje u prikupljanju izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti i obradi prikupljenih podataka;
 • pomaže u prikupljanju i vođenju evidencije dokumentacijske građe, stručne literature, sudske prakse, pravnih mišljenja i drugih dokumenata potrebnih za rad;
 • prikuplja podatke za održavanje registra službenika za informiranje;
 • prikuplja podatke za izradu nacrta izvješća koje Povjerenik podnosi Hrvatskom saboru;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Povjerenika.

Stručni uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvene, humanističke ili tehničke struke u trajanju od najmanje tri godine, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

Tekst oglasa možete pogledati ovdje: .doc/.pdf

 

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]