Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Vijesti i zanimljivosti

Otvorenost, transparentnost i etika u javnoj upravi, Ljubljana, 4.-5. veljače 2016.

Povjerenica za informiranje Anamarija Musa sudjelovala je na devetoj po redu konferenciji transeuropskog dijaloga na temu ‘Otvorenost, transparentnost i etika u javnoj upravi: podržavaju li se međusobno?’ (Openness, Transparency and Ethics in Public Administration: Do they Support Each Other?) koja se održala na Fakultetu za upravu Sveučilišta u Ljubljani.

Transeuropski dijalog je konferencijski format koji već devetu godinu održavaju zajednički dva najvažnija europska udruženja za javnu upravu – Europska grupa za javnu upravu (European Group for Public Administration, EGPA)  i Mreža instituta i škola za javnu upravu u Srednjoj i Istočnoj Europi (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, NISPAcee) kao mjesta znanstvene i stručne rasprave o aktualnim pitanjima javne uprave.

Na ovogodišnjem TED-u razmatrale su se teme transparentnosti, otvorenosti i participacije kao temeljnih načela suvremene javne uprave, zatim teorijski, pravni i upravni aspekti transparentnosti, otvorenost vlasti i sudjelovanje građana, otvoreni podaci kao temelj otvorenosti vlasti te važnost i implikacije etike u javnoj upravi. Na konferenciji su sudjelovali znanstvenici i istraživači s europskih sveučilišta, predstavnici međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva te praktičari, između ostalih bivša povjerenica za informiranje Republike Slovenije, gđa Nataša Pirc Musar kao i predstavnici slovenskog ministarstva uprave te predstavnici Open Government Initiative.

Povjerenica za informiranje posebno je naglasila važnost otvorenih podataka za poticanje razvoja i otvaranje vlasti i uprave prema građanima, kao i nužnost stvaranja adekvatnog kapaciteta javne uprave za upravljanje otvorenim podacima i tako omogućavanja ponovne uporabe informacija javnog sektora te stvaranja partnerstva s prijenosnicima informacija (developeri, mediji, civilno društvo, akademska zajednica). Osobito je važno ne izjednačavati razinu otvorenosti podataka s generalnom transparentnošću, jer ona, za razliku od otvorenih podataka, otvara više pitanja demokratičnosti, kvalitete vlasti, povjerenja u institucije i suzbijanja korupcije, dok otvoreni podaci zahtijevaju tehničke i ljudske resurse za pripremu, upravljanje i distribuciju podataka koji po svom sadržaju ne bi u istom opsegu trebali imati otvorenih pitanja s aspekta zaštite drugih prava i obveza.   Za osiguravanje transparentnosti primjenom zakona kojima se uređuje pristup informacija ključna je potpora političke vlasti na svim razinama, jaka i efikasna institucija za nadzor kao i kontinuirani rad na promjeni vrijednosti u javnoj upravi i društvu prema prihvaćanju transparentnosti i prava građana na transparentnu vlast kao integralnog elementa i standarda političke vlasti i javnih usluga.

Više na:

http://www.fu.uni-lj.si/en/research-and-consulting/research-and-development/conferences/ted-9/

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]