Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Panel diskusija “Zašto transparentnost?”, 4. svibnja 2017., Zagreb

Povodom obilježavanja 100. obljetnice neovisnosti Finske i 25 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Hrvatske i Finske, Veleposlanstvo Republike Finske je 4. svibnja 2017. u Zagrebu, u Kući Europe, organiziralo panel diskusiju „Zašto transparentnost? Iskustva i dobre prakse iz Finske“. Transparentnost, koja se postavlja kao temeljna vrijednost Finske, jedan je od razloga za uspjeh te države, koja je u 100 godina od jedne od najsiromašnijih zemalja Europe postala prosperitetna zemlje koja rangira pri samom vrhu međunarodnih društvenih i gospodarskih ljestvica. Finska kontinuirano ostvaruje dobre rezultate u radu svoje javne uprave, koja se smatra dobro organiziranom, učinkovitom, transparentnom i vrlo pouzdanom, o čemu je govorio i veleposlanik Finske u Hrvatskoj, NJ.E. Timo Rajakangas. Zajedno s njim, skup je uvodno pozdravila i povjerenica za informiranje dr. sc. Anamarija Musa, koja je iz perspektive neovisnog tijela nadležnog za zaštitu, praćenje i promociju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija naglasila važnost transparentnosti u mladoj demokraciji poput naše, koja još uvijek dovršava proces izgradnje demokratskih institucija i svakodnevno ulaže napore u povećanje odgovornosti, smanjivanje korupcije, informiranje građanstva i bolju vladavinu prava. Povjerenica je istaknula da je u Hrvatskoj na snazi dobar pravni okvir za ostvarivanje prava na pristup informacijama, koji propisuje maksimalnu razinu proaktivne objave informacija u posjedu tijela javne vlasti, kao i provedbu testa razmjernosti i javnog interesa u svakom pojedinačnom slučaju, a upravo su zakonski okvir i institucionalna podrška, odnosno postojanje kontrolnog mehanizma i mogućnosti izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje od presudne važnosti za realizaciju transparentnog društva. Međutim, ključni izazovi odnose se na rast svijesti građana i samih tijela javne vlasti na državnoj i lokalnoj razini, budući da postizanje transparentnog okruženja ovisi upravo o razvoju političke kulture i rješavanju nedostataka javne uprave. „Bez transparentnosti, koja ima instrumentalnu ulogu za ostvarivanje drugih individualnih prava i koja je u srži slobode informiranja i uključivanja građana u političke procese, nema kvalitetne, učinkovite i odgovorne javne uprave u 21. stoljeću.“, naglasila je povjerenica.

Uvodni govor u panel diskusiju održala je gđa Katju Holkeri, financijska savjetnica finskog Ministarstva financija, koja je u svom izlaganju predstavila principe otvorene vlasti u Finskoj te govorila o važnosti pristupa informacijama koje korisnicima trebaju biti prezentirane na lako razumljiv način. Panel diskusiju moderirao je g. Don Markušić ispred udruge Transparency International Hrvatska, a panelisti su, uz povjerenicu za informiranje i gđu Holkeri, bili g. Mihovil Škarica ispred Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i g. Munir Podumljak ispred Partnerstva za društveni razvoj. Rasprava „Što znači transparentnost i kako transparentnost postavlja temelje za pravedno i funkcionalno društvo?“ iznjedrila je priliku za razmjenu ideja o ključnoj ulozi transparentnosti u izgradnji uspješnog društva, razlikama između koncepta transparentnosti i otvorenosti te važnosti sredstava, odnosno kapaciteta potrebnih za implementaciju niza mjera i aktivnosti kojima se ostvaruje transparentnost.

http://www.finland.hr/public/default.aspx?contentid=361380&nodeid=41102&culture=en-US

 

Objavljeno: 5.5.2017.

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]