Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Panel konferencija Hrvatske zajednice županija „Otvoreno o Otvorenom proračunu“, 24. travnja 2017., Zagreb

Povjerenica za informiranje dr. sc. Anamarija Musa sudjelovala je na predstavljanju projekta „Otvoreni proračun“, kojeg je Hrvatska zajednica županija realizirala u suradnji s tvrtkom Coin d.o.o. Pula, s namjerom da se županije putem jedinstvene aplikacije otvore prema građanima te na jednostavan i razumljiv način predoče podatke o proračunskim prihodima i njihovoj potrošnji,  čime se postiže visoka razina fiskalne transparentnosti i odgovornosti u radu. Od prije šest mjeseci svih 20 županija i Grad Zagreb na unificiran način objavljuju podatke putem Otvorenog proračuna, gdje su proračuni vizualizirani te omogućavaju usporedbu na svim razinama, s ciljem pokretanja kompetitivnosti i produktivnosti.

Tom je prilikom Povjerenica za informiranje pozdravila i podržala projekt Otvoreni proračun, koji predstavlja primjer dobre prakse i za državnu razinu i lokalnu samoupravu, poglavito gradovima, ali i proračunskim korisnicima samih županija, budući da su građani, uz potrošnju gradova, općina i županija, najviše zainteresirani upravo za financijske dokumente ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu županija i lokalnih jedinica. Također je istaknula da se realizacijom ovog projekta iskazuje politička volja, ali i pruža poticaj regionalnim jedinicama da budu što bolje u otvorenosti i transparentnosti. Mogućnost usporedbe između županija koristan je alat za poticanje dobre prakse i odgovornost. Međutim, naglasila je potrebu poduzimanja sljedećih koraka: „Bez jasnih, lako razumljivih i na vrijeme dostupnih informacija nije moguće razviti mehanizam kontrole potrošnje proračunskih sredstava. Sljedeći koraci trebali bi obuhvatiti poticanje participativnog budžetiranja, odnosno uključivanje građana u proces kreiranja proračuna, koji žele sudjelovati s konkretnim primjedbama i prijedlozima. Također, vrlo je važno da županije učine javno dostupnima registre imovine, odnosno da ih objave u strojno čitljivom obliku, pogodnom za ponovnu uporabu, jer otvaranje podataka predstavlja zakonsku obvezu, ali i mogućnost stvaranja dodane vrijednosti za zajednicu.“

Goran Pauk, predsjednik Hrvatske zajednice županija, istaknuo je da je otvaranje županijskih proračuna samo prvi korak u strateškoj priči stvaranja transparentnih i otvorenih županija, koje, kao nositelji regionalnog razvoja, svoje javne politike žele voditi u suradnji s građanima, koji, da bi mogli kvalitetno participirati u regionalnom razvoju i sudjelovati u procesu donošenja odluka, prije svega trebaju biti informirani.

Manica Hauptman, ekonomska savjetnica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, u svom je izlaganju govorila o praćenjima proračuna na svim razinama koje Komisija redovito provodi, a naglasak je stavila na pet karakteristika transparentnog proračuna, prema smjernicama Komisije i OECD-a: odgovornost, integritet, uključivost, povjerenje i kvaliteta. Istaknula je neke primjere dobre prakse te pohvalila aplikaciju Otvoreni proračun, za koju smatra da će doprinijeti porastu regionalnog indeksa konkurentnosti Hrvatske, temeljem kojeg Komisija ocjenjuje sposobnost neke regije u osiguravanju privlačnog i održivog okruženja za poslovanje tvrtki te za rad i život stanovnika.

Na konferenciji su sudjelovali i Dean Gambin ispred tvrtke Coin d.o.o., koji je govorio o softveru korištenom za izradu navedene aplikacije i o platformi koja je realizirana kao usluga u oblaku (tzv. cloud usluga – omogućava pristup podacima koji nisu smješteni na računalu, već u „oblaku“, stoga ne zahtijeva dodatna ulaganja u infrastrukturu); Toni Milun, prof. matematike i fizike, koji je na jednostavan način obrazložio kako građani financiraju županije te kako preglednom potrošnjom proračunskih sredstava korisnici mogu uvidjeti koristi i dobrobiti pojedinih projekata; zatim Davorka Budimir, predsjednica Transparency International Hrvatska, koja je istaknula važnost objave informacija za odgovornost javne vlasti, kao i Mihaela Bronić ispred Instituta za javne financije, župan Međimurske županije Matija Posavec i dr.

Aplikacija je dostupna na poveznici http://www.datasimplified.com/proracun/ .

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]