Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Plan edukacija Povjerenika za informiranje u 2018. godini

U okviru promicanja prava na pristup informacijama Povjerenik za informiranje održava redovite edukacije u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, jedinicama lokalne i  područne (regionalne) samouprave, pojedinim tijelima javne vlasti, udrugama, akademskom zajednicom i medijima.

Tijekom ove godine, u okviru programa koji se održavaju u Državnoj školi za javnu upravu, Povjerenik za informiranje će održati tri cjelodnevne edukacije o pravu na pristup informacijama, koje su predviđene za sljedeće datume:

  • 21. ožujka,
  • 26. rujna i
  • 28. studenog,

kao i četiri poludnevne edukacije o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima, koje se provode u suradnji s Ministarstvom uprave, u sljedećim terminima:

  • 1. veljače,
  • 26. travnja,
  • 4. listopada i
  • 22. studenog.

Dodatno, za 2018. planirane su, u suradnji s Uredom za udruge Vlade RH, i tri edukacije o provedbi savjetovanja s javnošću, za koje ćemo naknadno navesti konačne datume održavanja.

Za edukacije u Državnoj školi za javnu upravu službenici za informiranje i drugi zainteresirani službenici prijavljuju se putem registracije na njihovom portalu www.dsju.hr.

Također, planiran je nastavak održavanja edukacija za razinu lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno izvršenim analitičkim praćenjima provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u pojedinim županijama.

Velik dio edukativnih aktivnosti Povjerenik za informiranje provodit će u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali i koji za cilj ima doprinijeti jačanju kapaciteta ključnih dionika prava na pristup informacijama – tijela javne vlasti te korisnika – udruga, medija, građana – da što efikasnije primjenjuju i koriste Zakon i na taj način doprinose transparentnom, otvorenom i responsivnom radu vlasti i javne uprave u RH.

Projektne aktivnosti će tijekom 2018., između ostalog, uključivati održavanje četiri regionalne edukacije za tijela javne vlasti o svim važnim segmentima primjene Zakona o pravu na pristup informacijama „Za transparentnost i otvorenost tijela javne vlasti: uspješna primjena Zakona o pravu na pristup informacijama“, kao i četiri radionice za korisnike prava na pristup informacijama „Moje pravo na informaciju“, i to u Dubrovniku, Splitu, Osijeku i Zagrebu.

Ujedno uključuju održavanje osam webinara o pravu na pristup informacijama (četiri za službenike za informiranje i četiri za korisnike prava na pristup informacijama).

O terminima održavanja regionalnih edukacija i webinara pravodobno ćemo izvijestiti na našim internetskim stranicama.

Za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail adresu:

 

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]