Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Podneseno Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu Povjerenika za informiranje

U skladu s djelokrugom rada i povjerenim joj zadacima, Povjerenica za informiranje podnijela je Hrvatskom saboru Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu, koje sadrži detaljan prikaz postupanja prema zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sa statističkim prikazima, zatim postupanje u okviru žalbenog postupka, kao i temeljem predstavki i upita korisnika. Izvješće sadrži i podatke o provedbi inspekcijskog nadzora i nalaze iz  analitičkog praćenja provedbe pojedinih odredbi Zakona, a prikazani su i podaci o edukativnim aktivnostima, promicanju prava na pristup informacijama i drugi podaci vezani uz postupanje Povjerenika za informiranje tijekom 2016. godine.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama će u okviru procedure u parlamentu biti upućeno na davanje mišljenja Vladi RH, te na raspravu na saborske odbore, nakon čega će zastupnici na sjednici raspravljati i glasovati o njemu.

Izvješće, kao i Sažetak Izvješća možete pronaći ovdje.

 

Objavljeno: 3.4.2017.

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]