Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Predavanje na radionici o istraživačkom novinarstvu, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 19. listopada 2017.

U četvrtak, 19. listopada 2017., u sklopu radionice istraživačkog novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama, mr.sc. Dubravka Bevandić održala je za studente novinarstva predavanje „Pravo na pristup informacijama“, u sklopu kojeg im je prezentiran rad Povjerenika za informiranje kao neovisnog tijela za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Tom prilikom studentima je prikazan međunarodni i domaći pravni okvir te postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama propisan Zakonom o pravu na pristup informacijama, temeljem kojeg novinari mogu ostvariti svoje zakonsko i ustavno pravo da u što kraćem vremenu dođu do potpune i točne informacije. Naglasak je bio stavljen na zakonsku definiciju informacije, tijela javne vlasti koja su obveznici primjene navedenog Zakona, propisana načela, obveze proaktivne objave informacija, provedbe savjetovanja s javnošću i osiguravanja javnosti rada, kao i rokove propisane za rješavanje zahtjeva, ograničenja pristupa informacijama te pravne lijekove u slučaju uskrate javnih informacija. Također, mr.sc. Dubravka Bevandić posebno je istaknula razliku između Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o medijima, odnosno kroz primjere je pojasnila razlikovanje zahtjeva za pristup informacijama i novinarskog upita.

Na kraju predavanja studentima su dane preporuke za lakše ostvarivanje pristupa traženim informacijama te su prezentirani najzanimljiviji slučajevi, odnosno žalbe Povjereniku za informiranje, a u kojima su novinari bili tražitelji informacija i o kojima su pisali članke.

Rezime odluka i mišljenja s područja zaštite ovog Ustavom i zakonom zajamčenog prava, u svrhu promicanja prava na pristup informacijama i korištenja otvorenih podataka u novinarstvu, posebno onom istraživačke prirode, mogu se pronaći i u Newsletteru za medije, dostupnom na poveznici http://www.pristupinfo.hr/category/brzi-pristup/mediji-i-pristup-informacijama/, a sve ostale odluke i mišljenja dostupni su i u aplikaciji TOM, koja se nalazi na poveznici http://tom.pristupinfo.hr/.

 

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]