Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Predstavljeni rezultati istraživanja Instituta za javne financije: Transparentnost proračuna lokalnih jedinica, 4. srpnja 2017.

4. srpnja 2017., Kuća Europe, Zagreb – Institut za javne financije i ove godine je predstavio rezultate istraživanja „Transparentnost proračuna lokalnih jedinica“, u sklopu kojeg je od studenog 2016. do ožujka 2017. godine analizirana i ocijenjena transparentnost proračuna svih 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kao i u prethodna dva ciklusa istraživanja, transparentnost se mjerila brojem objavljenih proračunskih dokumenata na internetskim stranicama JLP(R)S – godišnjeg izvršenja proračuna za 2015., polugodišnjeg izvršenja proračuna za 2016., prijedloga proračuna za 2017., izglasanog proračuna za 2017. i proračunskog vodiča za građane za 2017., pri čemu se razina transparentnosti ocjenjivala ocjenama od 0 do 5 prema broju objavljenih dokumenata.

Iako objava navedenih proračunskih dokumenata ne podrazumijeva apsolutnu proračunsku transparentnost, navedeno pokazuje da se lokalne i regionalne jedinice u većoj mjeri pridržavaju Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o proračunu, što je prvi korak ka odgovornom postupanju s javnim sredstvima, sprječavanju korupcije te značajnijoj participaciji građana u procesu donošenja odluka. ZPPI u popis informacija koje obavezno moraju biti objavljene na internetu propisuje upravo objavu financijskih planova i njihova izvršenja, kao i informacije o javnim nabavama te dodijeljenim sponzorstvima i donacijama.

Nakon uvodnog pozdrava moderatorice i ravnateljice IJF-a, Katarine Ott, rezultate istraživanja predstavila je Mihaela Bronić, znanstvenica u IJF-u. Ukupni rezultati ovog ciklusa istraživanja pokazali su da se prosječna transparentnost lokalnih proračuna iz godine u godinu poboljšava – s 1,8 u prvom, na 2,4 u drugom te 3,1 u ovom ciklusu istraživanja, no i dalje je previše netransparentnih lokalnih jedinica pa tako 4 grada i 39 općina nije objavilo nijedan proračunski dokument, dok je 7 gradova i 50 općina objavilo samo jedan. I dalje su najtransparentnije županije s prosječnom ocjenom 4,6 (prošle godine 4,3), zatim gradovi s 3,7 (porast s 3,05), dok općine još uvijek ne ostvaruju zadovoljavajuću razinu proračunske transparentnosti s 2,8 (prošlogodišnji prosjek 2,04).

Na predstavljanju rezultata sudjelovali su i ministar financija Zdravko Marić, ministar uprave Lovro Kušćević, ekonomska savjetnica iz Predstavništva Europske komisije Manica Hauptman, župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, gradonačelnik grada Klanjca Zlatko Brlek, načelnica općine Đelekovec Štefica Sirutka te povjerenica za informiranje Anamarija Musa.

Tom prilikom povjerenica je istaknula zadovoljstvo zbog poboljšanja u ostvarenoj razini transparentnosti, s obzirom da su sve tri skupine jedinica napredovale u ukupnoj ocjeni transparentnosti, što dijelom pripisuje i naporima koje Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo ulaže u redovito postupanje po žalbama i predstavkama, inspekcijske nadzore, ali i educiranje i praćenje provedbe ZPPI od strane lokalnih jedinica. Povjerenica je naglasila važnost usmjeravanja lokalnih jedinica, ali i njihovih pravnih osoba (trgovačkih društava i ustanova) na jačanje transparentnosti usklađivanjem njihova postupanja sa Zakonom, budući da je u 2016. godini gotovo trećina svih žalbi koje je Povjerenik za informiranje zaprimio bila podnesena protiv odluka ili šutnje uprave lokalnih jedinica, koje predstavljaju 10% od ukupnog broja tijela javne vlasti, a čak u četiri od pet slučajeva utvrđeno je da jedinice korisniku uskraćuju informacije bez osnove, čime povrjeđuju ustavno pravo građana na pristup javnim informacijama.

„Možemo opravdavati JLP(R)S različitim izlikama, i nalaziti ih u slabijem kapacitetu, slabom poznavanju propisa i needuciranosti službenika, ali i činjenici da se dio zahtjeva za pristup informacijama podnosi potaknut osobnim animozitetima i političkim borbama, što onda rezultira otporom tijela javne vlasti i jačanju nepovjerenja. Međutim, ostaje odgovornost relevantnih tijela da prate, upozoravaju, naređuju itd. te osiguravaju provedbu relativno dobrog pravnog okvira, kojeg provedba, uobičajeno, zakazuje. Pri tome smatram da glavne metode moraju biti edukacija i upućivanje, poticanje, nagrađivanje najboljih i širenje dobre prakse, jer smo temeljem našeg rada uočili da sankcije nažalost nisu efikasne, niti jamče promjenu shvaćanja i usvajanja transparentnosti kao principa svakodnevnog rada“, istaknula je povjerenica. Ujedno je najavila planirane aktivnosti, od praćenja provedbe ZPPI u pojedinim županijama do donošenja posebne upute o objavi financijskih dokumenata, u suradnji s Ministarstvom financija. Ujedno je pozvala na pristupanje Protokolu o pravu na sudjelovanje u poslovima lokalnih vlasti uz Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, čime bi se značajno unaprijedila snaga pravnog okvira za osiguravanje prava građana na pristup informacijama, dala dodatna politička vjerodostojnost te informirala javnost o njihovim pravima.

Rezultati istraživanja predstavljeni su u Newsletteru Instituta za javne financije, a dostupni su i putem interaktivne karte, dostupne na stranicama Instituta:

http://www.ijf.hr/transparentnost/?params_1=transparentnost

 

 

 

 

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]