Vi ste ovdje:--Pregled stanja otvorenih podataka tijela javne vlasti u devet upravnih područja – Analitička izvješća o praćenju provedbe ZPPI br. 6/2016 i 1/2017

Pregled stanja otvorenih podataka tijela javne vlasti u devet upravnih područja – Analitička izvješća o praćenju provedbe ZPPI br. 6/2016 i 1/2017

[:hr]

Povjerenica za informiranje je, kao neovisno tijelo nadležno za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u svrhu praćenja usklađenosti postupanja određenih tijela javne vlasti s obvezama propisanima Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), provela analitičko praćenje provedbe Zakona u dijelu koji se odnosi na objavu podataka za ponovnu uporabu. Praćenje je izvršeno analizom zakona i podzakonskih propisa koji uređuju odabrana upravna područja, s ciljem identificiranja baza podataka i registara te tijela javne vlasti na središnjoj razini koja su nadležna za vođenje identificiranih baza podataka i registara, kao i utvrđivanjem objave navedenih baza i registara na internetskim stranicama tijela javne vlasti.

U prvoj fazi (prosinac 2016.) analitičko praćenje je obuhvatilo šest upravnih područja (skrb o hrvatskim braniteljima, upravljanje državnom imovinom, kultura, turizam, uprava te zapošljavanje i rad), dok je u drugoj fazi (siječanj-ožujak 2017.) obuhvatilo tri upravna područja (zdravstvo, socijalna skrb te znanost, obrazovanje i sport kao jedno upravno područje). Pritom je korištena metodologija sukladno kojoj su analizirani propisi iz odabranih upravnih područja, utvrđena obilježja podataka, odnosno njihova pogodnost za javnu objavu te analizirane internetske stranice nadležnih tijela, kako bi se utvrdilo jesu li identificirani skupovi podataka objavljeni i, ako jesu, u kojem formatu. Ujedno, formulirane su preporuke tijelima javne vlasti glede objave pojedinih skupova podataka.

Naime, rezultati praćenja pokazali su da je jedan dio podataka već objavljen u strojno čitljivom i otvorenom formatu, samostalno ili u obliku aplikacije iz koje je moguće preuzeti podatke, dok značajan dio podataka ili uopće nije objavljen ili je objavljen u formatu koji nije pogodan za ponovnu uporabu. Uočeno je i da velik broj skupova podataka iz praćenih upravnih područja nije pogodan za javnu objavu radi zaštićenih podataka, međutim i kod takvih slučajeva može se objaviti statističke podatke koji su od javnog interesa, također u otvorenom formatu. Ujedno je uočeno da razina objave nije ista na internetskoj stranici tijela i na Portalu otvorenih podatka. Stoga su tijela javne vlasti dužna usvojiti ključne preporuke za objavu identificiranih skupova podataka u otvorenom formatu, kao i za objavu popisa svih skupova podataka koje vode u okviru svoje nadležnosti  te metapodataka odnosno podataka koji opisuju podatke sadržane u pojedinom registru ili bazi (tzv. asset list).

Analitička izvješća dostupna su na poveznici http://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/, u rubrici ‘Studije’, pod brojevima 6/2016 i 1/2017.

 

[:]

2018-01-05T10:15:24+00:00 5 siječanj 2018|
« listopad 2018 » loading...
PUSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4