Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

PRIOPĆENJE o testiranju i intervjuu za prijam u državnu službu u Uredu povjerenika za informiranje

Testiranje u postupku javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelja/ce Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama Ureda povjerenika za informiranje za koji je javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 19/18 od 28. veljače 2018. godine, na stranici Ministarstva uprave i stranici Povjerenika za informiranje, održat će se

dana 21. ožujka 2018. godine s početkom u 9:00
u Ministarstvu uprave, Zagreb, Maksimirska 63.

O pravu sudjelovanja na testiranju za objavljeno radno mjesto prijavljeni kandidati/ kandidatkinje koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni putem elektronske pošte.
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu, potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatom u postupku javnog natječaja i o tome se obavještavaju sukladno odredbi članka 9. stavka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17).
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, provjere naprednog služenja engleskim jezikom, provjera znanja rada na osobnom računalu rješavanjem naprednih zadataka praktičnom radom na osobnom računalu.
Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta sastoji se od područja Ustava RH, organizacije uprave, upravnog postupka, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o ustanovama, Zakona o udrugama, Zakona o medijima, koji su navedeni u izvorima za pripremu provjere znanja.

Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.
Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju).

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, stečeno radno iskustvo u struci te ostvarene rezultate u dotadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako dobio najmanje 5 bodova.
Za potrebe identifikacije na testiranju, kandidati moraju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, odnosno putovnicu ili drugi dokument s kojim mogu potvrditi svoj identitet.


KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]