Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Program za urbano partnerstvo Svjetske banke: Regionalna konferencija Socially Inclusive Cities, Zagreb, 27.-28. ožujka 2017.

Povjerenica za informiranje dr.sc. Anamarija Musa sudjelovala je na regionalnoj konferenciji Svjetske banke i austrijskog Saveznog ministarstva financija, koja se pod nazivom Socially Inclusive Cities održala u hotelu Esplanade u Zagrebu, 27.-28. ožujka 2017. godine. Konferencija je organizirana u sklopu Programa za urbano partnerstvo, što je zajednički program Svjetske banke i austrijskog Ministarstva, osmišljen s ciljem jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u Jugoistočnoj Europi te osnaživanja lokalnih dužnosnika, gradskih službenika i tehničkog osoblja s praktičnim alatima za donošenje odluka, kao i učinkovitog upravljanja urbanim razvojem za uključiv i održiv rast. S namjerom da se pomogne i podrži jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske u tom procesu modernizacije i povećanja kvalitete pružanja javnih usluga te dobrog upravljanja na lokalnoj razini, na Konferenciji se okupilo preko 80 sudionika, uključujući predstavnike lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva, poslovnog sektora, javnog sektora i drugih stručnjaka.

Društvena odgovornost i uključivanje građana predstavljaju ključne komponente Programa za urbano partnerstvo, uz prevenciju korupcije i jačanje integriteta u jedinicama lokalne samouprave, kojima se želi povećati razina znanja i osviještenosti o potrebi uključivanja građana na lokalnoj razini u proces donošenja odluka, kroz definiranje inovativnih alata, uzimajući u obzir potencijal informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Povjerenica za informiranje je prvog dana Konferencije, u sklopu sesije Importance of Citizen Engagement on the Road to Transparency and Accountability, održala izlaganje „Od transparentnosti do otvorenosti: provedba savjetovanja s javnošću u lokalnoj samoupravi“, prilikom kojeg je naglasila potrebu za jačanjem otvorenosti lokalne samouprave u smislu sudjelovanja građana u donošenju općih akata i strateških dokumenata, participativne izrade proračuna kao i drugih oblika informiranja, konzultiranja i uključivanja građana. Također je govorila o ulozi Povjerenika u nadzoru provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, koji u članku 11. uređuje obvezu provedbe savjetovanja s javnošću, čime se podiže kvaliteta i učinkovitost propisa te u konačnici jača povjerenje između građana, civilnog društva i gospodarstva s jedne strane te vlasti i uprave s druge strane. Međutim, iako i na lokalnoj razini dolazi do porasta broja provedenih savjetovanja, još uvijek postoje problemi i poteškoće u praksi pa je u svrhu jačanja svijesti i vještina, a time i provedbe savjetovanja s javnošću Povjerenica izradila  Smjernice za provedbu članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama te Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave, s pripadajućim letkom za građane. Posebno se ističe potreba suradnje s civilnim društvom i lokalnim poduzetnicima, kako u smislu poticanja uključivanja, tako i razvijanju projekata kojima će se na sustavan i učinkovit način osnažiti sudjelovanje javnosti u donošenju odluka.

U istoj sesiji izlaganja su održali Ante Bajo, stručnjak za javne financije lokalnih jedinica te Ante Mađerić, viši savjetnik gradonačelnika Grada Rijeke za financijske poslove. G. Bajo je govorio o koristima samoprocjene financija lokalnih jedinica, kojom se dobiva dubinski prikaz financijskog stanja grada, dajući veliku dodatnu vrijednost kako zaposlenicima gradova, tako dugoročno i njihovim građanima te je predstavio Model financijske samoprocjene (MFSA) kao sredstvo koje jedinicama lokalne samouprave može pomoći pri ocjenjivanju svog rada i prepoznavanju potencijala poboljšanja koji dovode do održivih financijskih rješenja za realizaciju investicija. G. Mađerić je pak govorio o primjeru Grada Rijeke koji sudjelovanje građana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava, odnosno participativno budžetiranje omogućava kroz tri modela: male komunalne akcije ili komunalni prioriteti (obuhvaća manje komunalne radove na područjima mjesnih odbora koji se provode prema prijedlozima građana, s ciljem podizanja kvalitete življenja građana), riječki program lokalnog partnerstva (omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika uređenjem manjih javnih površina) i edukativna proračunska online igra Proračun(ajme) (još od 2011. građanima se nudi upoznavanje s godišnjim gradskim proračunom i aktivno sudjelovanje u kreiranju budućeg proračuna). 

Dodatno, Povjerenica je naglasila da su upravo takvi projekti i aktivnosti lokalnih jedinica primjer dobre prakse u za procese intenziviranja provedbe savjetovanja s javnošću i poboljšanja kvalitete propisa uključivanjem građana, udruga civilnog društva i privatnog sektora, čime se podupire i prihvaćenost i legitimitet propisa u javnosti i osigurava njihova kvalitetnija provedba.

 

Objavljeno: 30.3.2017.

 

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]