Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Simpozij ’50 godina američkog zakona o slobodi informiranja’, Sveučilište Villanova, SAD, 20. listopada 2017.

Povodom obilježavanja pola stoljeća primjene američkog saveznog zakona o slobodi informiranja u organizaciji Villanova Law Review i Charles Widger School of Law, Villanova University (Pennsylvania) u petak 20. listopada 2017, održan je Simpozij ‘Fifty Years Under the Freedom of Information Act, 1967-2017’.

Simpozij je okupio relevantne govornike iz saveznih institucija, akademske zajednice, udruga i medija koji se bave pristupom informacijama, a kako bi se ocijenio pravni okvir za ostvarivanje prava na pristup informacijama te njegove praktične implikacije. Američki savezni zakon koji je usvojen 4. srpnja 1996., a stupio na snagu godinu dana kasnije, predstavlja prvi cjeloviti suvremeni pravni propis kojim je propisana mogućnost ostvarivanja prava na pristup informacijama (slobode informiranja), ograničenja tog prava kao i postupak ostvarivanja.  On je, uz kasniju nadogradnju i izmjene koje su se periodički odvijale svakih desetak godina, predstavljao uzor i saveznim državama, kao i drugim demokratskim državama pri uređivanju tog prava od 1970-ih godina nadalje.

Specifičnost američkog sustava u odnosu na hrvatski odnosi se primarno na opseg primjene zakona (primjenjuje se samo na izvršnu vlast na saveznom nivou – executive agencies) te činjenicu da je se pravna zaštita osigurava primarno pred sudom (uz internu žalbu tijelu te mogućnost mirenja pred posebnim tijelom unutar sustava Nacionalnog arhiva).  Bez obzira na to što su mnogi europski i drugi zakoni kojima se uređuje pravo na pristup informacijama unaprijedili određene instrumente ostvarivanja tog prava, osobito u smislu prihvaćanja međunarodnih standarda utvrđivanja maksimalno širokog opsega primjene  te uspostave neovisnog tijela kao jednostavnijeg, bržeg i specijaliziranog foruma za odlučivanje o žalbama te promociju i praćenje realizacije pristupa informacijama, američki savezni zakon čak i u ovom sadržaju, a djelujući u okviru demokratskog društva s jakim medijima i civilnim društvom, ostvaruje znatne proboje u području transparentnosti.

Ravnateljica Ureda za vladine informacije (Office of Government Information) Alina Semo prikazala je desetogodišnju praksu Ureda te osobito njegovu ulogu u postupcima alternativnog rješavanja sporova korisnika i tijela javne vlasti. Pomoćnica ravnateljice direkcije ministarstva pravosuđa Marcia Breman ukazala je na praksu i ulogu tog tijela u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama pred sudovima. Katy Rother, viša savjetnica u Odboru za nadzor i reformu uprave, Zastupničkog doma američkog Kongresa, govorila je o ulozi Odbora u poticanju transparentnosti tijela javne vlasti, osobito putem javnih saslušanja. 

Predstavnici medija, udruga i istraživača David McCraw (The New York Times), Jason Leoplod (BuzzFeed News), David M. Barrett (Villanova University) i Michael Bekesha (Judicial Watch) predstavili su svoja iskustva s ostvarivanjem prava na pristup informacijama naglašavajući problem dugotrajnosti postupka i primjene zakonskih  ograničenja pristupa.

Predstavnici akademske zajednice govorili su o pojedinim aspektima primjene Zakona, pa je tako izvanredna  profesorica Susan Long (Syracuse University) govorila o začecima primjene Zakona i ulozi tehnologije u ostvarivanju prava na pristup informacijama;  izvanredna profesorica Margaret Kwoka (Sveučilište Denver) predstavila je istraživanje o komercijalnoj primjeni pristupa informacijama; izvanredni profesor Aram A. Glavor (The George Washington University) razmatrao je delegaciju nadzornih ovlasti Kongresa javnosti putem ostvarivanja prava na pristup informacijama; izvanredna profesorica Suzanne J. Piotrowski (Rutgers University) predstavila je globalnu inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast; profesor Richard J. Peltz-Steele (Dartmouth University) raspravljao je o proširenju primjene Zakona na privatnopravna tijela koja obavljaju određene javne poslove.

Na simpoziju je sudjelovala i povjerenica za informiranje dr.sc. Anamarija Musa koja je predstavila europska iskustva u razvoju pravnog okvira za transparentnost te posebno prikazala ulogu hrvatske neovisne institucije u ostvarivanju prava na pristup informacijama.

Više o skupu:

 

 

 

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]