Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Vijesti i zanimljivosti

Studijski posjet makedonske Komisije Povjereniku za informiranje, 2.- 4. 12. 2015.

Povjerenica za informiranje dr.sc. Anamarija Musa i njen Ured bili su domaćini trodnevnog studijskog posjeta pod nazivom „Postupanje po žalbama prema pravu na pristup informacijama“, organiziranog u okviru TAIEX pomoći za djelatnike Komisije za zaštitu prava na pristup javnim informacijama iz Makedonije. Ispred Komisije sudjelovali su Blerim Iseni,  zamjenik predsjednika Komisije, Cvetan Stanoeski, savjetnik i Valentina Fidanovska, članica Komisije. 

Prvog dana TAIEX studijskog posjeta o postupanju po žalbama prema pravu na pristup informacijama, Povjerenica za informiranje dr.sc. Anamarija Musa djelatnicima Komisije predstavila je niz tema značajnih za organizaciju i funkcioniranje Ureda, od samog zakonodavnog okvira s područja pristupa informacijama do prikaza ovlasti i zadaća institucije Povjerenika za informiranje, s naglaskom na praćenje proaktivne objave informacija, savjetovanja s javnošću i javnosti rada te na ponovnu uporabu informacija javnog sektora. U drugom dijelu dana Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama, predstavila je najvažnije aspekte žalbenog postupka, dok je praktične primjere postupanja sa zahtjevima za pristup informacija iznijela Ida Ćosić, službenica za informiranje Vlade Republike Hrvatske, prikazujući način provedbe unutarnje koordinacije, konzultacija i edukacije službenika za informiranje pojedinih ministarstava, Vladinih ureda i stručnih službi.

Drugog dana fokus predavanja stavljen je na provedbu žalbenog postupka, provođenje testa razmjernosti i javnog interesa te provedbu inspekcijskog nadzora. U prvom dijelu je Dubravka Bevandić dala osvrt na ograničenja prava na pristup informacijama te način provedbe testa razmjernosti i javnog interesa, kako u prvostupanjskom postupku pred tijelima javne vlasti, tako i u žalbenom postupku pred Povjerenikom za informiranje. S obzirom da Zakon ne daje detaljne smjernice za provedbu ovog instrumenta, pojedina tijela javne vlasti razvijaju dobru praksu u primjeni članka 16. na način da se test provodi u radnoj skupini koju osim službenika za informiranje čine i drugi službenici povezani s pojedinačnim zahtjevom za pristup informacijama te u nekim slučajevima i čelnik tijela, a o provedbi samog testa sastavljaju zapisnik.

Uslijedilo je predavanje o organizaciji rada inspekcije i provedbi inspekcijskog nadzora te su Helga Gavez i Daniel Herak, inspektori-savjetnici u Uredu povjerenice, osim zakonodavnog okvira prezentirali i svoja iskustva u provedbi neposrednog inspekcijskog nadzora. Posebno je razmatrano  ispunjavanje upitnika o samoprocjeni od strane nadziranog tijela javne vlasti, čime inspektori prije nego odlaze u sam neposredni nadzor dobivaju početnu sliku o stanju i načinu provedbe Zakona u tom tijelu, a analiziran je i primjer  zapisnika o provedenom inspekcijskom nadzoru.

Hrvoje Vindakijević, savjetnik u Uredu povjerenice za informiranje, potom je detaljno predstavio projekt „Procjena i samoprocjena provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama: razvoj metodologije i pilot primjena“. Kroz izlaganja najviše je pažnje posvećeno razmjeni iskustava, mišljenja i stajališta vezanih uz praktična pitanja i predmete koje vode oba neovisna tijela u okviru zaštite prava na pristup informacijama, odnosno drugostupanjskih postupaka.

Posljednjeg dana naglasak je stavljen na praćenje i izvještavanje o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama. Tom se prilikom Ina Volmut, savjetnica Povjerenice za informiranje, osvrnula na način prikupljanja i obradu godišnjih izvješća tijela javne vlasti, na izvještavanje Hrvatskom saboru 2013. i 2014. godine, kao i na strateške obveze sastavljanja i distribuiranja uputa o postupanju tijelima javne vlasti prema najčešćim problemima uočenim u radu po žalbama i predstavkama. Ujedno je prikazano na koje se sve informacije odnosi obveza proaktivne objave sukladno članku 10. Zakona te je predstavljeno pet analitičkih izvješća, nastalih temeljem praćenja pojedinih skupina tijela javne vlasti korištenjem posebnog metodološkog okvira.

Sveukupno gledajući, prilikom studijskog posjeta najviše je akcentirana zloupotreba prava na pristup informacijama te inspekcijski nadzor i mogućnosti kažnjavanja, kao i smisao i rješenja koja nude odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, a koje makedonski zakon o pravu na pristup informacijama ne sadržava. Među prezentiranim alatima i načinima im plementacije Zakona, veliki je interes predstavnika Komisije izazvao upitnik za samoprocjenu te provedba testa razmjernosti i javnog interesa, a otvorene su i mogućnosti za daljnju  suradnju u smislu pomoći pri evaluaciji zakonodavnog okvira i drugih edukativnih i promotivnih aktivnosti.

Kao jedan od ishoda studijskog posjeta, potpisan je i Memorandum o razumijevanju o suradnji i između Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske  i Komisije za zaštitu prava na  pristup javnim informacijama Republike Makedonije, kojim je utvrđen okvir za buduću suradnju i zajedničke aktivnosti na nekoliko područja, u razdoblju od pet godina.

CAM00884

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]