Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Brzi pristup


U svrhu osiguranja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Povjerenik za informiranje izradio je i objavio Popis tijela javne vlasti.

Popis obuhvaća i registar službenika za informiranje kojeg Povjerenik vodi sukladno članku 13. Zakona.

Popis sadrži nazive i adrese tijela javne vlasti, kao i njihove Internet stranice i kontakt, kao i podatke o službenicima za informiranje. Popis je instruktivan te ne isključuje postojanje drugih tijela javne vlasti kao obveznika prava na pristup informacijama te omogućava redovitu promjenu podataka.

Popis se obnavlja kontinuirano, u stvarnom je vremenu i sadrži ažurirane podatke za oko 6000 tijela javne vlasti.

Popisu tijela javne vlasti pristupate na sljedećoj poveznici:

Prva verzija Popisa tijela javne vlasti izrađena je i objavljena u rujnu 2014. uz financijsku potporu Britanskog veleposlanstva, a putem prikupljanja i povezivanja podataka iz različitih baza te dostavljenih odluka o službenicima za informiranje, te temeljem izrađene Metodologije prikupljanja i klasificiranja podataka za izradu registra tijela javne vlasti

Tijela javne vlasti u popisu su kategorizirana prema osnivaču, pravnom statusu i djelatnosti. Opis klasifikacije nalazi se ovdje.

U okviru istog projekta godine 2015. izrađena i objavljena aplikacija koja omogućava pretraživanje tijela javne vlasti po različitim kriterijima te ekstrakciju (preuzimanje) podataka u csv formatu (kojeg je moguće otvoriti i kao excel). Ulaz u aplikaciju moguć je na glavnoj Internet stranici Povjerenika za informiranje odnosno klikom na poveznicu:

 

Posebni popisi tijela javne vlasti

U drugoj polovici 2017. prikupljeni su podaci o mjesnim odborima u općinama i gradovima te gradskim četvrtima i kotarevima kao tijelima javne vlasti.

Popis koji je objavljen 22. prosinca 2017. sadrži podatke o ukupno 3.809 jedinica mjesne samouprave. Radi se o prvom popisu postojećih mjesnih odbora, gradskih kotareva i četvrti koji su osnovani statutima lokalnih jedinica (izuzevši 17 općina koje nisu dostavile podatke). Očekuje se da će popis biti upotpunjen svim potrebnim kontakt podacima službenika za informiranje do lipnja 2018. podacima, nakon izrade i objave Smjernice o postupanju mjesne samouprave u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a kako bi se osigurala primjena Zakona u navedenim tijelima te podnošenje izvješća 2019. godine.

 

Obveze tijela javne vlasti

Tijela javne vlasti su dužna imenovati službenika za informiranje te obavijestiti o imenovanju Povjerenika za informiranje. Također, tijela javne vlasti su dužna na internetskoj stranici objaviti kontakt podatke i ime službenika za informiranje te način ostvarivanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija.

Pozivamo tijela javne vlasti da Povjerenici za informiranje dostave odluku o imenovanju službenika za informiranje te eventualne zahtjeve za ispravkama i dopunama podataka putem elektroničke pošte ppi@pristupinfo.hr 

Također, tijela javne vlasti koja su dostavila izvješće za prethodnu godinu mogu, uz korištenje iste korisničke lozinke koji su dostavljeni za dostavu izvješća, samostalno tijekom godine ispraviti podatke ulaskom u aplikaciju za podnošenje izvješća:  http://izvjesca.pristupinfo.hr

Ukoliko određena tijela koja se ne nalaze na popisu smatraju da su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama molimo da obavijest zajedno s pripadajućim podacima prema kolonama u tablici dostave Povjerenici za informiranje putem elektroničke pošte ppi@pristupinfo.hr

 

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]