Povjerenik za informiranje je, sukladno Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast 2014.-2016., u okviru  mjere 4. Fiskalna transparentnost,  aktivnost 4.6., izradio i objavio Uputu za objavu godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica, vezano uz načine, oblik i rokove za objavu. Na navedenu aktivnost nadovezuje se ona pod rednim brojem 4.7., koja se odnosi na praćenje redovitosti i potpunosti objavljivanja godišnjih izvješća o poslovanju trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica, što zahtjeva izradu metodologije praćenja i objavljivanje rezultata praćenja na internetskoj stranici Povjerenice za informiranje.

Naime, fiskalnom transparentnošću građanima se osigurava pristup informacijama koje su im potrebne kako bi mogli ocijeniti odluke koje tijela javne vlasti donose, kroz praćenje i analizu tih informacija, što znači da je upravo fiskalna transparentnost ključna za ostvarenje načela dobrog upravljanja te za uspješan i održiv gospodarski razvoj. Objavom navedenih podataka trgovačka društva poboljšavaju transparentnost vlastitog poslovanja, kao i vjerodostojnost, otvorenost te odgovornost prema građanima i javnosti općenito, koja mora biti upoznata s ključnim fiskalnim informacijama.

Uputu možete preuzeti ovdje: .pdf /.doc