Vi ste ovdje:--Vijeće Europe usvojilo Smjernice za sudjelovanje javnosti u procesima donošenja odluka

Vijeće Europe usvojilo Smjernice za sudjelovanje javnosti u procesima donošenja odluka

[:hr]

27. rujna 2017. Odbor ministara Vijeća Europe usvojio je Smjernice za sudjelovanje javnosti u procesima donošenja odluka za 47 članica Vijeća Europe.

U skladu s glavnim ciljevima svog djelovanja, poput jačanja suradnje na europskom kontinentu, promicanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te demokracije i vladavine prava,  Vijeće Europe bavi se i nizom specifičnih tema, poput jačanja političkog angažmana građana i razvijanja svijesti o temeljnim vrijednostima participativne demokracije, stoga u svojim dokumentima kontinuirano naglašava da je suradnja vlasti i civilnog društva neophodna za jačanje demokracije, odnosno da viša razina uključivanja građana u procese donošenja odluka rezultira poboljšanjem kvalitete postupka, suradnje i povjerenja između vlasti i uprave s jedne strane te građana, civilnog i privatnog sektora s druge strane.

Smjernice za sudjelovanje javnosti u procesima donošenja odluka predstavljaju jedinstveni instrument za određivanje standarda u postupcima savjetovanja s javnošću u procesima političkog odlučivanja. Smjernice, usvojene s ciljem jačanja povjerenja u demokratske institucije i proširenja mogućnosti za sudjelovanje javnosti u procesima donošenja odluka, temelje se na načelima kao što su uspostava dijaloga, prihvaćanje različitih stavova, međusobno poštivanje, transparentnost i otvorenost, ostvarivanje pristupa informacijama te omogućavanje aktivnog sudjelovanja javnosti u donošenju odluka putem radnih skupina ili odbora. Odbor ministara u Smjernicama ističe da se poticanjem i osnaživanjem sudjelovanja individualaca, nevladinih organizacija i raznih udruga civilnog društva u procesima donošenja odluka na visokoj razini, nastoji razviti politička kultura utemeljena na europskim vrijednostima demokracije, ljudskih prava i vladavine prava.

U Republici Hrvatskoj obveza tijela da uključuju javnost u proces donošenja odluka regulirana je člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), čiju provedbu nadzire Povjerenik za informiranje. Zakon određuje krug obveznika provedbe savjetovanja, vrstu akata prilikom čijeg donošenja ili usvajanja je potrebno prethodno provesti savjetovanje s javnošću, sadržaj savjetovanja, odnosno dokumente koji se moraju objaviti prilikom otvaranja i po završetku savjetovanja (plan savjetovanja, nacrt akta i razlozi donošenja akta, izvješće o provedenom savjetovanju), kao i način provedbe. Uz članak 11., i člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama utvrđena je obveza proaktivnog objavljivanja dokumenata koji se stavljaju na savjetovanje s javnošću, kao dio redovitog informiranja javnosti o radu tijela javne vlasti. O navedenom je Povjerenica za informiranje dr. sc. Anamarija Musa donijela i objavila Smjernice za primjenu članka 11., koje su dostupne na poveznici http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/, u rubrici Upute i smjernice.

Glede implementacije Smjernica Vijeća Europe, navedeno je odgovornost samih država članica Vijeća Europe, a skupa s dodacima i referentnim tekstovima možete ih pronaći ovdje.

 

[:]

2017-10-16T13:29:41+00:00 16 listopad 2017|
« listopad 2018 » loading...
PUSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4