Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Vlada RH usvojila je Politiku otvorenih podataka

Prepoznavajući značaj podataka kojima raspolažu tijela javnog sektora i potencijale njihovog korištenja za stvaranje nove društvene i gospodarske vrijednosti, Vlada Republike Hrvatske na današnoj je sjednici prihvatila Politiku otvorenih podataka.

Digitalizacija društva i njegova preobrazba kroz razvoj digitalnog gospodarstva i digitalizacija javne uprave kroz orijentaciju na razvoj inovacija i stvaranje novih radnih mjesta te efikasnost, dostupnost i zadovoljstvo korisnika, predstavljaju ključne poluge povećanja konkurentnosti gospodarstva i učinkovitosti javne uprave.

Ostvarenje navedenih ciljeva u velikoj mjeri ovisi o mogućnosti iskorištavanja društvenih i gospodarskih potencijala informacija javnog sektora (engl. public sector information) odnosno podataka koje u okviru svoga djelokruga prikupljaju, obrađuju ili stvaraju tijela javne vlasti, a koji se daju na korištenje društvenim i gospodarskim subjektima za razvoj novih usluga i proizvoda.

Otvaranjem tih podataka, odnosno osiguravanjem njihove javne dostupnosti za korištenje u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, stvara se znatna dodatna društvena i gospodarska vrijednost, iskorištavaju postojeći potencijali te jača transparentnost javnog sektora i smanjuje rizik od korupcije.

O otvorenim podacima (video)

Politika otvorenih podataka predstavlja sveobuhvatni okvir kroz koji će se izgraditi i razvijati okruženje poticajno za stvaranje nove društvene i gospodarske vrijednosti korištenjem podataka javnog sektora. Tim dokumentom utvrđuju se načela otvorenih podataka, prioritetna područja i skupove podataka, mjere politike otvorenih podataka, institucionalni i vremenski okvir za provedbu i praćenje mjera te očekivane rezultate.

S ciljem operacionalizacije mjera predviđenih politikom i osiguranja njihove provedbe, imenovat će se koordinativno tijelo koje će u roku od 90 dana izraditi prijedlog akcijskog plana, s aktivnostima, rokovima, tijelima zaduženima za provedbu aktivnosti i pokazateljima provedbe.

Politika otvorenih podataka (link)

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]