Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Vijesti i zanimljivosti

Zajednička deklaracija Partnerstva za otvorenu vlast o implementaciji UN-ove Agende za održivi razvoj do 2030.

Na redovitom godišnjem zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda, održanom krajem rujna 2015. u New Yorku, usvojena je nova razvojna agenda koja obuhvaća 17 globalnih razvojnih ciljeva i 169 podciljeva održivog razvoja za sljedećih 15 godina.

Cilj 16. UN-ove Agende za održivi razvoj do 2030. jest uspostavljanje otvorenijeg i inkluzivnijeg sustava vladanja, što podrazumijeva pravedna, miroljubiva i uključiva društva koja osiguravaju pravo na pristup javnim informacijama, jačanje vladavine zakona, izgradnju snažnijih i odgovornijih institucija te zaustavljanje korupcije i nasilja. Navedeni cilj je tijekom zasjedanja Skupštine zagovaralo 11 zemalja članica Upravnog odbora inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP), donošenjem Zajedničke deklaracije “Otvorena vlast za implementaciju Agende za održivi razvoj do 2030”.

Zajednička deklaracija u suštini obvezuje zemlje članice da za postizanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja iskoriste infrastrukturu koju im OGP nudi. Naime, razvojni ciljevi mogu se postići samo kroz učinkovite i inkluzivne institucije u koje građani imaju povjerenja, zbog čega OGP zagovara građansko sudjelovanje, inovativne javne politike, transparentnost i odgovornost tijela javne vlasti.

Također, OGP promiče korištenje nacionalnih akcijskih planova za usvajanje obveza koje mogu poslužiti kao učinkovit alat za ostvarivanje vladavine prava u skladu s međunarodnim standardima na svim razinama te ujedno promiče javni pristup pravodobnim i potpunim informacijama i otvorenim podacima vezanim za provedbu i financiranje same Agende, kao i razvoj međunarodne Povelje o otvorenim podacima, koja postavlja temelje za povećanje korištenja javnih podataka diljem svijeta, radi većeg uključivanja građana i poboljšanja sustava vladanja.

Deklaraciju Partnerstva za otvorenu vlast podržale su 43 zemlje, među kojima je i Republika Hrvatska te niz različitih organizacija civilnog društva.

 

Vezana vijest:

http://www.opengovpartnership.org/SDGsJointDeclaration

Zajednička deklaracija: http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_declaration.pdf

 

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]