U organizaciji Zajednice saveza udruga osoba s invaliditetom (SOIH), a pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u Zagrebu je 3. prosinca 2019. godine svečano obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom ima za cilj postizanje boljeg razumijevanja poteškoća s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu i aktivnostima u široj društvenoj zajednici te ostvarenje svih prava koje osobe s invaliditetom imaju, kao i njihove potpune uključenosti u društvo u kojem žive.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je digitalna pristupačnost, fizička, komunikacijska i orijentacijska pristupačnost, odnosno osiguravanja jednakih mogućnosti, kao važnog segmenta življenja osoba s invaliditetom.

U pozdravnim govorima predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i ministrice za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku dr.sc. Vesne Bedeković istaknuto je kako Republika Hrvatska kontinuirano provodi i planira niz mjera kojima se osobama s invaliditetom želi omogućiti ravnopravno sudjelovanje u svim područjima društvenog života, kako razvojem i uvođenjem novih usluga tako i unaprjeđivanjem zakonodavnog okvira, a u suradnji sa osobama s invaliditetom i drugim relevantnim dionicima.

U okviru konferencije „Pristupačnost kao ljudsko pravo“, čija je središnja tema bila digitalna pristupačnost, predstavljen je Zakon o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretna rješenja javnog sektora, kao i uloga koju u provedbi tog zakona imaju Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i Ured povjerenika za informiranje. U svome izlaganju, Povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan naglasio  je kako su donošenjem navedenog Zakona osigurani normativni preduvjeti za ostvarenje digitalne pristupačnosti te da u slijedećih godinu dana slijedi implementacija temeljnih, nužnih zahtjeva pristupačnosti kako bi internet stranice tijela javnog sektora bile jednako dostupne svim korisnicima, ali i razvoj metodologije i alata za procjenu digitalne pristupačnosti, kao i edukacija tijela javnog sektora. U konačnici, usklađivanjem mrežnih stranica sa zahtjevima pristupačnosti povećat će se i ukupna transparentnost tijela javne vlasti, jer će informacije koje proaktivno objavljuju biti dostupnije osobama s različitim oblicima smetnji (vizualne, slušne, motoričke, kognitivne) te omogućiti njihovu građansku participaciju. Osim jačanja inkluzivnosti, povećana pristupačnost sadržaja doprinjet će većoj učinkovitosti u ostvarivanju prava na informaciju ali i drugih prava koje osobe s invaliditetom ostvaruju korištenjem informatičkih tehnologija te njihovo aktivnije sudjelovanje u društvenim aktivnostima, istaknuo je Povjerenik za informiranje.

U nastavku konferencije, predstavnici udruga osoba s invaliditetom predstavili su iskustva i prepreke s kojima se u korištenju digitalnih sadržaja susreću slijepe i slabovidne osobe, osobe s tjelesnim invaliditetom, gluhe i nagluhe osobe, kao i osobe s intelektualnim teškoćama. Među zaključcima konferencije, istaknuto je da je ostvarivanje digitalne pristupačnosti jedan od preduvjeta za ravnopravnije uključivanje osoba s invaliditetom u društvo, ali i da je riječ o dugotrajnom procesu, za čiji je uspjeh nužan nastavak suradnje dionika na svim razinama, pri čemu posebno treba voditi računa o osiguranju ravnopravne uključenosti udruga osoba s invaliditetom u svim njegovim fazama.