Vi ste ovdje:--Normativne aktivnosti
Normativne aktivnosti2018-10-20T16:48:20+00:00

Normativne aktivnosti

Sukladno djelokrugu određenom Zakonom, Povjerenik za informiranje inicira donošenje ili izmjene propisa radi provedbe i unapređenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, aktivno sudjeluje u izradi podzakonskih propisa čije donošenje proizlazi temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i u izradi međuresornih analiza i izvješća u dijelu koji se odnosi na njegov zakonom propisani djelokrug za potrebe tijela državne uprave i međunarodnih organizacija.

Također, Povjerenik se aktivno uključuje u postupke savjetovanja s javnošću u postupku izrade nacionalnih strateških dokumenata, zakona i drugih propisa, s ciljem ukazivanja na potrebu njihova usklađivanja sa zahtjevima koji proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu standardizacije postupanja po Zakonu o pravu na pristup informacijama, Povjerenik izrađuje i distribuira smjernice za postupanje po pojednim odredbama zakona, koje se objavljuju na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje, tražilici odluka i mišljenja i distribuiraju putem newslettera Povjerenika, a dodatno ih se prilaže uz odgovore i mišljenja tijelima javne vlasti.

Radne skupine

 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

 • Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2019.-2020.

 • Akcijski plan za provedbu Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2018.-2020.


Savjetovanja s javnošću

 • Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata

 • Zakon o Središnjem registru državne imovine

Radne skupine

 • Zakon o provedbi Opće direktive o zaštiti osobnih podataka

 • Zakon o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava te poslovnih informacija

 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija

 • Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2017.-2018.


Mišljenja

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

 • Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

 • Zakon o procjeni učinaka propisa

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

 • Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa

 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

 • Zakon o reviziji

 • Zakon o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava te poslovnih informacija (poslovnih tajni)


Savjetovanja s javnošću

 • Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o razinama onečišćujućih tvari uz zraku

 • Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017.- 2020.

 • Uredba o raspisivanju javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

 • Zakon o upravnoj inspekciji

 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu

 • Zakon o lovstvu

 • Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Radne skupine

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija

 • Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020. za razdoblje 2017.-2020.

 • Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2017.-2018.


Savjetovanja s javnošću

 • Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017.

Radne skupine

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

 • Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2016.


Mišljenja

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

 • Strategija hrvatskog knjižničarstva 2016.-2020.

 • Strategija e-Hrvatska 2020.


Savjetovanja s javnošću

 • Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske

MAPA WEBA
« studeni 2018 » loading...
P U S Č P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2