Vi ste ovdje:--Praćenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama
Praćenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama2018-11-13T14:38:09+00:00

Praćenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama

Povjerenik za informiranje prati i analizira provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama. U tu svrhu provodi istraživanja i stručne analize iz područja prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, uključujući analize inozemnih iskustava. Također, Povjerenik potiče i održava kontinuiranu suradnju sa službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti te izrađuje i održava registar službenika za informiranje (popis tijela javne vlasti) i vodi evidenciju isključivih prava na ponovnu uporabu informacija.

Povjerenik utvrđuje sadržaj i prikuplja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti te obrađuje pristigle podatke. Obrađene podatke Povjerenik uključuje u godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, koje podnosi Hrvatskom saboru te u izvješće o provedbi Direktive o ponovnoj uporabi informacija Europskoj komisiji. Također, Povjerenik za informiranje redovito provodi i objavljuje analize provedbe pojedinih odredbi Zakona u određenim skupinama tijela javne vlasti. Analize dobivene praćenjem koriste se za jačanje kvalitete edukacijskih programa i izradu smjernica za provedbu zakona.

Popis tijela javne vlasti

U svrhu osiguranja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Povjerenik za informiranje izradio je i objavio Popis tijela javne vlasti.

Popis obuhvaća i registar službenika za informiranje kojeg Povjerenik vodi sukladno članku 13. Zakona.

Popis sadrži nazive i adrese tijela javne vlasti, kao i njihove Internet stranice i kontakt, kao i podatke o službenicima za informiranje. Popis je instruktivan te ne isključuje postojanje drugih tijela javne vlasti kao obveznika prava na pristup informacijama te omogućava redovitu promjenu podataka.

Popis se obnavlja kontinuirano, u stvarnom je vremenu i sadrži ažurirane podatke za oko 6000 tijela javne vlasti.

Prva verzija Popisa tijela javne vlasti izrađena je i objavljena u rujnu 2014. uz financijsku potporu Britanskog veleposlanstva, a putem prikupljanja i povezivanja podataka iz različitih baza te dostavljenih odluka o službenicima za informiranje, te temeljem izrađene Metodologije prikupljanja i klasificiranja podataka za izradu registra tijela javne vlasti.

Tijela javne vlasti u popisu su kategorizirana prema osnivaču, pravnom statusu i djelatnosti. Opis klasifikacije nalazi se ovdje.

U okviru istog projekta godine 2015. izrađena i objavljena aplikacija koja omogućava pretraživanje tijela javne vlasti po različitim kriterijima te ekstrakciju (preuzimanje) podataka u csv formatu (kojeg je moguće otvoriti i kao excel). Ulaz u aplikaciju moguć je na glavnoj Internet stranici Povjerenika za informiranje odnosno klikom na poveznicu:

Posebni popisi tijela javne vlasti

U drugoj polovici 2017. prikupljeni su podaci o mjesnim odborima u općinama i gradovima te gradskim četvrtima i kotarevima kao tijelima javne vlasti. Popis koji je objavljen 22. prosinca 2017. i ažuriran 1. srpnja 2018. sadrži podatke o ukupno 3.898 jedinica mjesne samouprave. Radi se o prvom popisu postojećih mjesnih odbora, gradskih kotareva i četvrti koji su osnovani statutima lokalnih jedinica. U pripremi su Smjernice o postupanju mjesne samouprave u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a kako bi se osigurala primjena Zakona u navedenim tijelima te podnošenje izvješća 2019. godine.

Obveze tijela javne vlasti

Tijela javne vlasti su dužna imenovati službenika za informiranje te obavijestiti o imenovanju Povjerenika za informiranje. Također, tijela javne vlasti su dužna na internetskoj stranici objaviti kontakt podatke i ime službenika za informiranje te način ostvarivanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija.

Pozivamo tijela javne vlasti da Povjerenici za informiranje dostave odluku o imenovanju službenika za informiranje te eventualne zahtjeve za ispravkama i dopunama podataka putem elektroničke pošte ppi@pristupinfo.hr 

Također, tijela javne vlasti koja su dostavila izvješće za prethodnu godinu mogu, uz korištenje iste korisničke lozinke koji su dostavljeni za dostavu izvješća, samostalno tijekom godine ispraviti podatke ulaskom u aplikaciju za podnošenje izvješća:  http://izvjesca.pristupinfo.hr

Ukoliko određena tijela koja se ne nalaze na popisu smatraju da su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama molimo da obavijest zajedno s pripadajućim podacima prema kolonama u tablici dostave Povjerenici za informiranje putem elektroničke pošte ppi@pristupinfo.hr

MAPA WEBA
« studeni 2018 » loading...
P U S Č P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2