Vi ste ovdje:--Međuinstitucionalna suradnja
Međuinstitucionalna suradnja2018-10-20T15:26:10+00:00

Međuinstitucionalna suradnja

Trajna i tijesna suradnja Povjerenika za informiranje s tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima normirana je Zakonom o pravu na pristup informacijama, a sastoji se i od formalnih i od neformalnih oblika suradnje. Kvalitativno i kvantitativno najintenzivnije se surađuje na provedbi mjera i aktivnosti iz pojedinih nacionalnih strateških dokumenata, pružanjem stručne pomoći temeljem upita zaprimljenih od strane tijela javne vlasti, a osobito suradnjom na promotivnim i edukativnim događanjima.

Redovito se održava suradnja s Hrvatskim saborom, u pogledu podnošenja godišnjeg izvješća te u pitanjima postupanja po predstavkama građana. Suradnja se redovito ostvarivala i s drugim tijelima, osobito u okviru edukacijskih i promotivnih aktivnosti: s Ministarstvom uprave, Ministarstvom pravosuđa, Uredom za udruge Vlade RH, Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, Uredom Vijeća za nacionalnu sigurnost, Agencijom za zaštitu osobnih podataka te Državnom školom za javnu upravu. Suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odvijala se ponajviše kroz edukativne aktivnosti, kao organizaciji i provedbi regionalnih radionica u okviru ESF projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medij i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“ te putem njihovih udruga – Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova i Udruge općina.

Povjerenik redovito sudjeluje u radu koordinacijskih tijela za izradu i provedbu strateških dokumenata i pratećih akcijskih planova, kao i s tijelima koja predsjedavaju koordinacijama, a i članovima (tijelima državne uprave, drugim tijelima, udrugama, akademskom zajednicom) s kojima se surađuje na provedbi zajedničkih aktivnosti, uz redovito izvještavanje o postignutom. Među najznačajnija kordinacijska tijela u čijem radu sudjeluje Povjerenik valja izdvojiti Savjet za suzbijanje korupcije, Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, koordinacijsko tijelo za provedbu Strategije razvoja javne uprave i Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave te koordinacijsko tijelo za provedbu Politike otvorenih podataka. U okviru navedenih strateških dokumenata i njihovih akcijskih planova pravo na pristup informacijama, ponovna uporaba informacija te savjetovanja s javnošću identificirani su kao ključni instrumenti za postizanje transparentnosti i otvorenosti javne vlasti i uprave, suzbijanje korupcije, zaštitu ljudskih prava te reformu i digitalizaciju javne uprave.

MAPA WEBA
« studeni 2018 » loading...
P U S Č P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2