U skladu s novim Zakonom o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Državni hidrometeorološki zavod na svojim mrežnim stranicama objavljuje u otvorenom, strojno čitljivom obliku (.xml), pogodnom za ponovnu uporabu informacija sljedeće podatke: analize i prognoze vremena, biometeorološke, agrometeorološke i fenološke analize i prognoze, klimatske analize i projekcije buduće klime, analize i prognoze ekstremnih vremenskih i hidroloških pojava, analize i prognoze vremena u slučaju ekoloških i radioloških nuklearnih nesreća/katastrofa te izvanrednih događaja, analize i prognoze stanja mora, te hidrološke analize i prognoze.

Riječ je o visokovrijednim podacima u posjedu tijela javne vlasti s velikim potencijalom za ponovnu uporabu podataka, sukladno Direktivi (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56.

Podatke možete pronaći na poveznici, uz navedenu otvorenu dozvolu: