Povjerenik za informiranje u suradnji s Državnom školom za javnu upravu održava besplatnu regionalnu edukaciju o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama za službenike za informiranje, koordinatore za savjetovanja s javnošću i druge službenike koji u svom radu primjenjuju navedeni Zakon, i to u tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

Edukacija će se održati u petak, 22. studenog 2019. godine, u zgradi Koprivničko-križevačke županije – SOBA 28/I, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, u trajanju od 5 školskih sati, 10:00-14:30.

Program pogledajte ovdje.

Pozivamo Vas da se na vrijeme prijavite na navedenu edukaciju, putem portala Državne škole za javnu upravu

a ako dolazite iz tijela javne vlasti koje nije u mogućnosti prijaviti se putem Državne škole, ljubazno Vas molimo da nam se obratite na adresu lucija.jadrijevic@pristupinfo.hr.