Vi ste ovdje:--Hrvatski sabor prihvatio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2015. godinu, Zagreb, 22. travnja 2016.

Hrvatski sabor prihvatio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2015. godinu, Zagreb, 22. travnja 2016.

Hrvatski sabor jučer je na svojoj sjednici gotovo jednoglasno (uz 1 suzdržani glas) prihvatio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama  za 2015. godinu, koji je u skladu s djelokrugom rada i povjerenim joj zadacima podnijela parlamentu Povjerenica za informiranje dr.sc. Anamarija Musa. 

Izvješće, koje se odnosi na drugu godinu rada Povjerenika kao zaštitnika i promicatelja prava na pristup informacijama, sadrži detaljan prikaz postupanja prema zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupanja u okviru žalbenog postupka, kao i temeljem predstavki i upita korisnika, zatim podatke o provedbi inspekcijskog nadzora i podatke vezane uz analitičko praćenje provedbe pojedinih odredbi Zakona te druge činjenice vezane uz postupanje Povjerenika za informiranje tijekom izvještajnog razdoblja, a temelji se na podacima Povjerenika i izvješćima tijela javne vlasti. Ove godine je zakonsku obvezu dostave izvješća ispunilo  4.539 ili 76,41% tijela javne vlasti.

Na svim razinama i u svim skupinama tijela uočene su nepravilnosti u postupanju sa zahtjevima građana, osobito u pogledu poštivanja rokova i načina odlučivanja o zahtjevima, čemu svjedoči i činjenica da na svakih 10 zakonitih rješenja dolazi 17,2 nezakonitih rješenja, što je pogoršanje u odnosu na prošlu godinu kada je taj odnos bio 10 naprema 12.

Osobito je zabrinjavajuće ignoriranje zahtjeva građana za pristup informacijama, što je u gotovo dvije trećine slučajeva razlog za podnošenje žalbe Povjereniku.

Kritičnim je ocijenjena i slaba provedba savjetovanja s javnošću, osobito na lokalnoj razini i od strane ustanova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, kao i slabo poznavanje obveza vezanih uz omogućavanje ponovne uporabe informacija (otvorenih podataka) te time i provedbe dijela Zakona kojim je preuzeta europska pravna stečevina.

Značajnija odstupanja od zadovoljavajuće razine transparentnosti i otvorenosti uočena su osobito na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave, dijela pravnih osoba s javnim ovlastima te trgovačkih društava u većinskom javnom vlasništvu, iako i među njima postoje primjeri dobre prakse u provedbi Zakona.

U cjelini, Povjerenik za informiranje ocjenjuje da se stanje u pogledu transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti postupno poboljšava, kako u smjeru jačanja objave informacija na Internetu, tako i u kvaliteti postupanja po zahtjevima korisnika, što je rezultat bolje osposobljenosti tijela javne vlasti za provedbu Zakona i veće svijesti o važnosti transparentnog i otvorenog rada. S obzirom na intenzivne aktivnosti praćenja i promicanja, uz redovite zaštitne postupke po žalbama, tijela javne vlasti postaju svjesnija svojih obveza i vještija u provedbi Zakona.

Izvješće je prethodno jednoglasno prihvaćeno na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora i Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, dok se na sjednici  Odbora za informiranje, informatizaciju i medije nije okupio kvorum za raspravu o toj točci dnevnoga reda.

 

2016-04-22T14:26:46+00:00 22 travanj 2016|
MAPA WEBA
« studeni 2018 » loading...
P U S Č P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2