Obavještavamo kako će se provesti testiranje kandidata po Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme kod Povjerenika za informiranje, objavljenom u “Narodnim novinama” broj 91/19 od 27. rujna 2019. godine, na stranici Ministarstva uprave i stranici Povjerenika za informiranje.

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

Testiranje će se održati u dvije faze.

Prva faza testiranja koja se sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina iz upravnog područja prava na pristup informacija, a bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, sukladno objavljenim pravnim izvorima, provest će se

dana 5.11.2019. godine u prostorijama Ministarstva uprave, Velika dvorana

i to:

  • za radno mjesto višeg stručnog referenta u 9:00 sati
  • za radno mjesto stručnog suradnika u 10:00 sati

U drugu fazu testiranja koja se sastoji od provjere znanja engleskog jezika i znanja rada na računalu upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovolji u prvoj fazi testiranja.

Druga faza testiranja provest će se

dana 5.11.2019. godine, po završetku prve faze testiranja.

Na razgovor (intervju) pozvat će se 10 kandidata koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.

Razgovor (intervju) provest će se dana 5.11.2019. godine, po završetku druge faze testiranja.

Molimo da kandidati na testiranje ponesu odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu, potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatom u postupku javnog natječaja i o tome su obavještene sukladno odredbi članka 9. stavka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) putem elektroničke pošte.

Kandidati koji ne pristupe testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.

Kandidati koji su podnijeli prijave za više radnih mjesta, dužni su pristupiti testiranju za svako radno mjesto na koje su podnijeli prijavu, u suprotnom će se smatrati da su povukli prijavu za radno mjesto za koje nisu pristupili testiranju. Isto se ne odnosi na testiranje iz poznavanja rada na računalu, koje će se istodobno provjeriti za oba radna mjesta.

Komisija za provedbu javnog natječaja