Povjerenik za informiranje, u suradnji s Državnom školom za javnu upravu i uz potporu Međimurske županije, održava besplatnu edukaciju o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama za tijela javne vlasti s područja Međimurske županije, pod nazivom „Pristup informacijama i transparentnost tijela javne vlasti“, koja će se održati u petak, 13. prosinca 2019. godine, u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ulica Ruđera Boškovića 2, Čakovec, u trajanju od 5 školskih sati, 10:00-14:30.

Edukacija je namijenjena službenicima za informiranje i drugim zaposlenicima tijela javne vlasti koji u svom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama, sa svrhom prikaza svih koraka u rješavanju pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama te redovitog objavljivanja informacija na internetskim stranicama, kroz razradu pravnog okvira i pojašnjenja pojedinih situacija u postupanju. Edukacija će kroz raspravu, predstavljanje konkretnih primjera (nalazi praćenja internetskih stranica JLP(R)S-a s područja Međimurske županije) i uz postavljanja pitanja, upoznati polaznike s rješenjima potrebnim za što učinkovitiji i kvalitetniji rad u primjeni Zakona.

Ljubazno molimo da se na vrijeme prijavite preko portala Državne škole za javnu upravu, odnosno na poveznici:

a ako dolazite iz tijela javne vlasti koje nije u mogućnosti prijaviti se putem Državne škole, ljubazno Vas molimo da nam se obratite na adresu lucija.jadrijevic@pristupinfo.hr.