Vi ste ovdje:-O povjereniku za informiranje
O povjereniku za informiranje2018-10-23T13:50:26+00:00

Povjerenik za informiranje

Povjerenik za informiranje štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija. Povjerenika temeljem javnog poziva bira Hrvatski sabor na vrijeme od pet godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje odnose se na provedbu drugostupanjskog postupka u predmetima prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, inspekcijski nadzor, nadzor nad provedbom zakona, uspostavljanje međunarodne suradnje i suradnje s tijelima Europske unije te domaće stručne suradnje i suradnje s tijelima javne vlasti, informiranje javnosti i promicanje prava na pristup informacijama, predlaganje mjera i programa za usavršavanje u području prava na pristup informacijama.

Povjerenik je u svom radu samostalan i neovisan i za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru.

Povjerenica za informiranje

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 25. listopada 2013. godine izabrao je dr.sc. Anamariju Musa za Povjerenicu za informiranje. Oduka o izboru objavljena je u “Narodnim novinama” , broj 131, dana 30.10.2013. godine.

dr.sc. Anamarija Musa, dipl.iur.
e-mail: povjerenica@pristupinfo.hr

Dr.sc. Anamarija Musa diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine, magistrala Europsku politiku i upravljanje na London School of Economics and Political Science 2004. te doktorirala 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Europeizacija i agencijski model javne uprave. Od 2001. do 2014. zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, isprva kao znanstveni novak, zatim asistentica, viša asistentica te od 2010. docentica na Katedri za upravnu znanost.

Objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih radova i sudjelovala na više od dvadeset znanstvenih i stručnih skupova te je sudjelovala na desetak znanstveno – istraživačkih projekata. Članica je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Instituta za javnu upravu, Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Hrvatskog politološkog društva te Međunarodnog udruženja za političke znanosti.

Sudjelovala je na nekoliko projekata reforme javne uprave vezanih za status državnih službenika, upravni postupak, funkcionalnu reviziju i slično. Bila je angažirana kao član stručnih povjerenstava i radnih skupina za izradu zakona te konzultant za međunarodne institucije.

MAPA WEBA
« studeni 2018 » loading...
P U S Č P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2