Vi ste ovdje:--Pristup informacijama Povjerenika za informiranje
Pristup informacijama Povjerenika za informiranje2018-11-05T13:30:03+00:00

Pristup informacijama Povjerenika za informiranje

Povjerenik za informiranje kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15.).

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje. Pisani zahtjev možete uputiti putem elektroničke pošte faksom, poštom ili predati osobno u pisarnici na adresi: Povjerenik za informiranje, Jurišićeva ulica 19, 10000 Zagreb. , radnim danom od 10,00 do 12,00 sati. Zahtjev za informacijom možete podnijeti i usmeno – telefonski ili osobnim dolaskom u uredovno vrijeme za rad sa strankama (ponedjeljak – petak od 10,00 – 12,00 sati).

Službenik za informiranje

Marija Bošković
Telefon: 01 4609 034

Telefaks: 01 4609 096
E-adresa: marija.boskovic@pristupinfo.hr

Obrasci

Povjerenik za informiranje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama Povjerenika za informiranje

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf /.csv)

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.pdf /.csv)

  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (.pdf /.csv)

MAPA WEBA
« studeni 2018 » loading...
P U S Č P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2