U svrhu olakšavanja provedbe postupka po zahtjevu za pristup informacijama kojima korisnici traže informacije koje tijela javne vlasti često pogrešno označavaju poslovnom tajnom, kao i u svrhu ispunjenja aktivnosti br. 46 Akcijskog plana za 2019. i 2020. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020., Povjerenik za informiranje je izradio Smjernice o pristupu informacijama i poslovnoj tajni.

Smjernice su namijenjene službenicima za informiranje, kao i ostalim službenicima u tijelima javne vlasti uključenima u postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama, kako bi doprinijele pravilnom, zakonitom i efikasnom odlučivanju po zahtjevima korisnika.

Smjernice su objavljene u rubrici Pravni okvir-Upute, smjernice, obrasci, https://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/ te u Tražilici odluka i mišljenja, https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?np=1.