Vi ste ovdje:-Pristupačnost web stranica i mobilnih aplikacija
Pristupačnost web stranica i mobilnih aplikacija2018-11-04T12:29:13+00:00

Pristupačnost web stranica i mobilnih aplikacija

Republika Hrvatska, kao potpisnica konvencija i standarda u području socijalne i ekonomske sigurnosti građana, preuzela obvezu zaštite i promicanja ljudskih prava osoba s invaliditetom s ciljem njihovog ravnopravnog sudjelovanja u građanskim, ekonomskim, političkim, kulturnim i društvenim područjima života. S tim u vezi, Republika Hrvatska sudjelovala je u donošenju Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

U kontekstu Direktive (EU) 2016/2102 pristupačnost podrazumijeva načela i tehnike koje trebaju poštovati tijela javnog sektora pri dizajnu, izradi, održavanju i ažuriranju mrežnih stranica i mobilnih aplikacija kako bi omogućile istu dostupnost i iste mogućnosti korisnicima, osobito osobama s invaliditetom.

 • mogućnost percepcije,

 • operabilnost,

 • razumljivost i

 • stabilnost.

To znači učiniti internetske stranice i mobilne rješenja takvima da osobe s invaliditetom mogu opažati, razumjeti i komunicirati mrežnim stranicama koje im, kao takve, mogu pomoći i u aktivnijem uključivanju u društvo.

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, čiji je prijedlog u proceduru donošenja kao ovlašteni predlagač uputio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, osigurava se provedba obveza Republike Hrvatske iz te Direktive:

 • propisuju se zahtjevi u pogledu pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora kako bi se oni učinili pristupačnijima svim korisnicima, a posebno osobama s invaliditetom, kao i starijim osobama kojima se zbog godina mijenjaju sposobnosti

 • nameće se obveza tijelima javnog sektora da objavljuju i redovito ažuriraju Izjavu o pristupačnosti u pogledu usklađenosti svojih mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu s predloškom Izjave koju donosi Europska komisija provedbenim aktom.

 • predviđa se provedba aktivnosti osposobljavanja i podizanja svijesti tijela javnog sektora i drugih relevantnih dionika u vezi pristupačnosti.

Donošenjem ovoga Zakona osigurava se lakši pristup javnim uslugama i informacijama svim korisnicima, s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom i starije osobe, koji će im pomoći u svakodnevnom životu i uživanju njihovih prava diljem Unije, pružiti široki spektar informacija i usluga na internetu koje su ključne za
javnost i osigurati bolju kvalitetu života, odnosno veću uključenost ranjivih društvenih skupina i njihovih pripadnika.

Obveznici primjene Zakona su tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela javnog prava kako su definirana zakonom kojim se uređuje javna nabava te udruženja koja su osnovala ta tijela ako su uspostavljena u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa i nemaju industrijski ili trgovački značaj.

 • za provedbu inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona, podnošenje optužnog prijedloga i izdavanje prekršajnog naloga za utvrđene prekršaje kao i za izricanje novčanih kazni počiniteljima prekršaja.

 • za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje, sukladno metodologiji praćenja utvrđenoj provedbenim propisima
  Europske komisije

 • za podnošenje i podnošenje izvješća Europskoj komisiji.

Predviđeno stupanje na snagu Zakona je 23. rujna 2019. godine. Tijela javnog sektora koja će u trenutku stupanja na snagu zakona imati mrežne stranice objavljene prije 23. rujna 2018. godine dužna su uskladiti se s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana, a programska rješenja u roku dvije godine od stupanja na snagu Zakona.

Povjerenik za informiranje će prvo izvješće o praćenju usklađenosti mrežnih stranica dostaviti Europskoj komisiji do 23. prosinca 2021. godine.

MAPA WEBA
« studeni 2018 » loading...
P U S Č P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2